Objavljeno: .
Ažurirano: 26. listopada 2021.

DIP Ogulin, drvnoindustrijsko poduzeće iz Ogulina, osnovano 1948. pod imenom Klek Ogulin. Zasnovano na drvoprerađivačkoj tradiciji, objedinilo je sve dotadašnje pogone drvne industrije ogulinskog kraja. Poduzeće je 1949. reorganizirano, te je od 1950. poslovalo pod nazivom Drvno industrijsko poduzeće (DIP) Ogulin. U sklopu poduzeća djelovale su pilane u Josipdolu, Jasenku, Drežnici, Plaškom, Ogulinu i Brinju, te pogon za izradbu sanduka u Ogulinu (od 1960. pogon za proizvodnju montažnih kuća). Do 1960. poduzeće se bavilo i eksploatacijom šuma. Godine 1956. pripojeno mu je stolarsko poduzeće Jablanovo iz Ogulina i pilana Gomirje, 1959. pokrenuti su pogoni građevne stolarije i izradbe namještaja u Ogulinu, Plaškom i Drežnici, a 1960. i u Brinju (ugašen 1968). Godine 1960. pokrenuta je Tvornica ploča iverica i ravnih vrata Iverokal u Moravicama (tada Srpske Moravice; ugašena 1967), 1961. je u Josipdolu osnovana Tvornica galanterije (od 1964. proizvodi prozore), a nakon izgradnje Tvornice celuloze i papira u Plaškom su 1963. ugašene pilana i stolarija. Poduzeće je proizvodilo jelovu i bukovu piljenu građu, sanduke, namještaj, montažne kuće, građevnu stolariju. Godine 1961. broj zaposlenih iznosio je 1110, a 1970. bilo je 900 zaposlenih.

Panorama pilane Ogulin, Zavičajni muzej Ogulin

Rad na nadstolnoj glodalici u Tvornici montažnih kuća, Zavičajni muzej Ogulin

Portalna dizalica u pilani Ogulin, Zavičajni muzej Ogulin

Od kraja 1960-ih modernizirale su se pilane Ogulin (1968–70), Josipdol (1970), Gomirje (1974), Jasenak i Drežnice (1980), dok se pilana Brinje izdvojila iz sastava poduzeća 1979. Potkraj 1980-ih pilana u Ogulinu preseljena je u novu tvorničku halu. U istom razdoblju građevna stolarija proizvodila se u stolarijama Ogulin i Josipdol, a u sklopu poduzeća djelovale su i Tvornica montažnih kuća u Ogulinu, Tvornica ambalaže u Josipdolu (puštena u rad 1976), Tvornica masivnog bukovog namještaja u Ogulinu (puštena u rad 1983). U poduzeću je tada radio 2071 zaposlenik.

Panorama novosagrađene pilane Josipdol, potkraj 1950-ih, Zavičajni muzej Ogulin

Proizvodnja vrata u stolariji Ogulin, Zavičajni muzej Ogulin

DIP Ogulin podijelio se 1991. na 12 samostalnih poduzeća, koja su se nakon privatizacije našla u teškoćama i stečaju. Jedno od tih poduzeća bilo je DIP Pilana Ogulin nad kojom je 2000. proglašen stečaj. Godine 2006. kupilo ju je poduzeće PM Lignum iz Maletića kraj Novigrada na Dobri, koje se bavilo proizvodnjom elemenata za daljnju proizvodnju parketa. U pogonskim zgradama dotadašnje pilane u ogulinskom Žegaru, 2007. opremilo je suvremenu tvornicu troslojnoga parketa. Tvornicu je 2013. preuzelo poduzeće Tehno-drvo, a od 2016. u vlasništvu je poduzeća → Bjelin te uspješno posluje zapošljavajući približno 300 radnika.

Tvornica parketa Ogulin 1 poduzeća Bjelin

Ostali podatci
Što pročitati?

V. Tomičić: Drvna industrija od 1945. godine do danas. Šumarski list, 111(1987) 7–9, str. 517–523.

Mrežne poveznice
DIP Ogulin
Prodavaonica građevnoga materijala, sredina XX. st., Zavičajni muzej Ogulin

Drvnoindustrijsko poduzeće iz Ogulina, osnovano 1948. pod imenom Klek Ogulin.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Ogulin
Godina osnutka
1948.
Prijašnji nazivi

Klek Ogulin (1948-49)

DIP Ogulin (1950-2006)


Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje