Objavljeno: .
Ažurirano: 11. prosinca 2023.

Čalogović, Milan (Vinkovci, 10. IX. 1878 – Zagreb, 19. V. 1945), građevinski inženjer, stručnjak za mostogradnju.

Na Tehničkome sveučilištu u Budimpešti 1900. završio je studij građevinarstva. Nakon studija radio je na Sveučilištu 1900–04. kao pomoćni profesor za statiku i mostogradnju kod pionira primjene armiranog betona u graditeljstvu Szilárda Zielinskog. U Austro-Ugarskoj građevnoj službi radio je 1904–05. u Vukovaru te 1905–07. u Zagrebu. U Rijeci je 1907–14. radio kao građevinski poduzetnik, a 1914–19. bio je u vojnoj službi kao inženjerski časnik. Bio je 1919. jedan od osnivača i redoviti profesor Tehničke visoke škole u Zagrebu (→ Tehnički fakultet; sv. 4). Predavao je kolegije statike i mostogradnje. Bio je starješina Građevinskog odsjeka 1928/29. te voditelj Katedre za mostove 1919–43. Umirovljen je 1943. Bavio se teorijskim i praktičnim pitanjima konstrukcija u armiranom betonu. Početkom 1900-ih projektirao je most preko Velikog Struga kraj Novske, vodotoranj u Crikvenici, svjetionik u Senju, željeznička i lučka skladišta u Sušaku i Rijeci, most preko Gradne u Samoboru te kupolu i toranj crkve sv. Blaža u Zagrebu. Izradio je 1917. prvi hrvatski naputak za izvođenje konstrukcija od armiranog betona. Autor je djela Izravno dimenzioniranje armiranih betonskih ploča (1920), Proračunavanje ekscentrično tlačenih konstrukcija iz armiranog betona (1928), Troškovi armirane betonske ploče i dozvoljeno naprezanje betona (1929), Diagram za opredjeljenje neutralne osi rebrastih ploča (1938), Prilozi proračunavanju armiranih konstrukcija (1944) i Neutralna os u nearmiranim i armiranim betonskim presjecima kod izvansredišnjeg tlaka ili vlaka i savijanja (1946).

Crkva sv. Blaža u Zagrebu, armiranobetonska kupola, foto: Tomislav Krišto / CROPIX

Ostali podatci
Što pročitati?

Tehnički fakultet Hrvatskog sveučilišta. Spomenica 1942–1943. Zagreb, 1943., str 108–109.

Iz arhive LZMK-a

ČALOGOVIĆ, MILAN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, 1993., str. 20–21.

Čalogović, Milan

Građevinski inženjer, stručnjak za mostogradnju.

Opći podatci
Ime
Milan
Prezime
Čalogović
Mjesto i datum rođenja
Vinkovci, 10. 09. 1878.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 19. 05. 1945.
Povezane osobe
Funtak, Fran

Kategorije i područja
Kategorija