Objavljeno: .
Ažurirano: 19. prosinca 2023.

Gjurović, Miroslav (Vrgorac, 25. I. 1902 – Zagreb, 4. X. 1993), građevinski inženjer, stručnjak za hidrotehniku.

Na Građevinskom odjelu Tehničkoga fakulteta u Beogradu diplomirao je 1927. Nakon završetka studija radio je u Srijemskoj Mitrovici, Rumi i Šapcu, a 1930–40. u Peći, gdje je bio šef odjela za hidrotehničke radove. Radio je u Dubrovniku i Šibeniku 1944. te bio voditelj Odsjeka za melioracije i vodne zadruge Hidrotehničkog odjela Ministarstva građevina u Zagrebu 1945. Od 1946. radio je na Građevinskom odsjeku Tehničkoga fakulteta (→ Građevinski fakultet) u Zagrebu, kao redoviti profesor od 1964. Predavao je kolegije Regulacije rijeka, Melioracije tla te Plovni putovi i luke. Bio je predstojnik Zavoda za privrednu hidrotehniku od 1958. Umirovljen je 1972. Bavio se melioracijom tla i regulacijom rijeka te je tako autor mnogih projekata sustava natapanja, hidroloških studija, projekata regulacije bujica i melioracije polja, projekata luka, poput kanalske luke Zagreb kraj Jakuševca (u suradnji s → M. Čabrianom) te projekata sanacije i konsolidacije tla, poput onoga za aerodromsku pistu na Plesu. Također, otvorio je izvor termalno-mineralne vode Ilidža kraj Peći te pronašao metodu rada za izračunavanje kompenzacijskog pada bujica. Autor je udžbenika Regulacija rijeka (1967). Bio je suradnik na Općoj enciklopediji i Pomorskoj enciklopediji LZ-a. Dobitnik je Nagrade »Nikola Tesla« 1971.


Ostali podatci
Što pročitati?

S. Tedeschi: In memoriam – prof. Miroslav Gjurović. Hrvatske vode, 1(1993) 2, str. 163.

Iz arhive LZMK-a

O. Čabrian: GJUROVIĆ, MIROSLAV. Hrvatski biografski leksikon, sv. 4, 1998., str. 713–714.

Gjurović, Miroslav

Građevinski inženjer, stručnjak za hidrotehniku.

Opći podatci
Ime
Miroslav
Prezime
Gjurović
Mjesto i datum rođenja
Vrgorac, 25. 01. 1902.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 04. 10. 1993.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Građevinski fakultet u Zagrebu,
Tehnički fakultet u Zagrebu
Nagrada
državne nagrade za znanost,
Nagrada »Nikola Tesla«

Kategorije i područja