Objavljeno: .
Ažurirano: 3. svibnja 2024.

Androić, Boris (Vinkovci, 2. III. 1944), građevinski inženjer, stručnjak za inženjerstvo pouzdanosti i metalne konstrukcije.

Na Građevinskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1971. i doktorirao 1987. disertacijom Vjerojatnost otkazivanja željezničkih mostova zbog zamaranja (mentor → V. Milčić). Kao statičar radio je 1972–76. u poduzeću FEAL u Heidelbergu i u Milanu, a od 1977. na zagrebačkome fakultetu, kao redoviti profesor od 1997. Predavao je kolegije Metalne konstrukcije I i II te Pouzdanost konstrukcija. Bio je voditelj Katedre za metalne konstrukcije od 1991. i prodekan 1998–2000. Provodio je nadzor na čeličnim konstrukcijama stadiona Poljud u Splitu, Rafinerije Sisak te nekoliko većih čeličnih i spregnutih mostova. Izradio je statičke proračune aluminijske fasade i krovišta bazena izvedenog od aluminijskih nosača hotela Belvedere u Dubrovniku 1985. i spregnute međukatne konstrukcije dogradnje Importanne Centra u Zagrebu. Umirovljen je 2009.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga rada bila čelične i spregnute konstrukcije, umaranje konstrukcija i inženjerstvo pouzdanosti. Zajedno s → Darkom Dujmovićem zaslužan je za uvođenje europskih tehničkih standarda za projektiranje (ESDEP) u nastavu skupine kolegija iz metalnih konstrukcija. S Ivanom Lukačevićem i D. Dujmovićem autor je knjiga Projektiranje spregnutih konstrukcija prema Eurocode 4 (2012), Composite Structures according to Eurocode 4 (2015), Proračun konstrukcija prema EN 1990 (2020), te suautor knjiga Čelične konstrukcije I–II (s D. Dujmovićem, 2021) i Čelik u arhitekturi, strukturama visoke tehnologije i potresu (s D. Dujmovićem i I. Androić Brajčić, 2022). Bio je predsjednik Hrvatskog udruženja za čelične konstrukcije 2012–14. Član je HATZ-a od 1998. Dobitnik je Nagrade »Fran Bošnjaković« Sveučilišta u Zagrebu 1998.

Androić, Boris

Građevinski inženjer, stručnjak za inženjerstvo pouzdanosti i metalne konstrukcije.

Opći podatci
Ime
Boris
Prezime
Androić
Mjesto i datum rođenja
Vinkovci, 02. 03. 1944.
Povezane osobe
Dujmović, Darko,
Milčić, Vuk
Povezane ustanove
Građevinski fakultet u Zagrebu
Nagrada
Nagrada »Fran Bošnjaković«

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija