Područje: geodezija


Andrejev, Vasilij (Nižne-Čirsk, Rusija, 3. III. 1904 – Zagreb, 16. VIII. 1988), građevinski i geodetski inženjer, stručnjak za mehaniku konstrukcija.

Diplomirao je 1929. geodeziju te 1934.…

Beautemps-Beaupré, Charles François (Neuville-au-Port, Marne, 6. VIII. 1766 – Pariz, 16. III. 1854), francuski kartograf i hidrograf, stručnjak za pomorsku kartografiju.

Hidrografski inženjer Hidrografskog mornaričkog instituta…

Bogdanić, Mirko Danijel (Daniel Emerik) (Virovitica, 5. XI. 1760 – Budim, 31. I. 1802), astronom i matematičar, stručnjak za određivanje geografskih koordinata s pomoću astronomskih opažanja.…

Bonifacij, Natale (Natale Bonifazio, Natalis Bonifacius Dalmata, Natale di Girolamo Bonifacio, Natale Bonifacio Dalmata, Natal Bonifacio da Sibenico, Nadal Bonifacio, Bonifatio, Božo Bonifačić) (Šibenik 23. XII. 1538 –…

Camocio, Giovanni Francesco (Camocius, Camotius, Camotio; Giovanni, Giovani, Gioan) (Venecija, XVI. st.), kartograf i izdavač.

U Veneciji je posjedovao bakrorezačku i kartografsku radionicu u kojoj je izrađivao karte i…

Coppo, Pietro (Kopić, Petar) (Venecija, 1470 – Izola, 1555. ili 1556), geograf i kartograf, autor izvrsne karte Istre.

Nakon višegodišnjih putovanja i obavljanja posla općinskoga pisara, 1499. došao je u…

Coronelli, Vincenzo Maria (Corneille; Vicent, Vicenzo; Marc, Marco) (Ravenna, 16. VIII. 1650 – Venecija, 9. XII. 1718), geograf, kartograf i teolog.

  

Zemljopisna karta…

Čolić, Petar Krešimir (Sokobanja, Srbija, 10. VII. 1938 – Zagreb, 27. V. 2000), geodet, stručnjak za fizikalnu geodeziju.

Diplomirao je 1961. na Geodetskom odjelu Arhitektonsko-građevinsko-geodetskoga fakulteta…

Frischauf, Johannes (Beč, 17. IX. 1837 – Graz, 7. I. 1924), matematičar, geodet i popularizator astronomije, stručnjak za kartografske projekcije.

Gimnaziju je završio u…

Glavač, Stjepan (Stephanus Glavach Varasdiensis) (Varaždin, 13. XII. 1627 – Trnava, Slovačka, 4. VIII. 1680), kartograf i filozof, isusovac, autor karte Hrvatske iz 1673.

Školovao se…

Horvat, Stjepan (Esteban) (Srijemski Karlovci, 29. XI. 1895 – Buenos Aires, 12. III. 1985), geodet, stručnjak za geodetsko računanje i kartografiju.

Nakon što je…

Kolunić Rota, Martin (Martinus Rota Sibenicensis) (Šibenik, oko 1532 – Prag, 1582. ili 1583), bakrorezac, grafičar i kartograf.

Živio je i djelovao u Rimu i Veneciji, gdje se školovao i…

Konšćak, Ferdinand (Consag, Fernando) (Varaždin, 2. XII. 1703 – San Ignacio, Meksiko, 10. IX. 1759), misionar, istraživač Kalifornije i autor prve karte Kalifornijskoga zaljeva.

Gimnaziju…

Lovrić, Paško (Dubrovnik, 31. VIII. 1931 – Zagreb, 16. I. 1997), geodet i kartograf, znatno pridonio geodetskoj i kartografskoj terminologiji, toponomastici, te kartografskoj semiologiji i reprodukciji.…

Marković, Mirko (Slavonski Brod, 22. VI. 1929 – Zagreb, 13. IV. 2009), povjesničar, geograf i kartograf, stručnjak za povijesnu kartografiju.

Na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu diplomirao…

Mauro, fra (Venecija, ? – Venecija, 1460), redovnik, geograf i kartograf, autor najpreciznije karte svijeta svog doba.

Od 1433. redovničku službu obnašao je u samostanu reda sv. Mihovila…

Müller, Johann Christoph (Wöhrd kraj Nürnberga, 15. III. 1673 – Beč, 21. VI. 1721), vojni inženjer i kartograf.

Nakon završetka humanističkog studija, izučavao je matematiku i…

Novak, Drago (Dragutin) (Đurđevac, 20. III. 1933 – Čakovec, 26. III. 2011), liječnik, znanstvenik i kolekcionar starih karata Hrvatske.

Diplomirao je medicinu 1969. u Zagrebu, a…

Roić, Miodrag (Split, 9. IV. 1961), geodet, stručnjak za upravljanje zemljišnim informacijama i katastrom.

Diplomirao je 1985. na → Geodetskome fakultetu u Zagrebu, a doktorirao disertacijom Erfassung…

Volcius Raguseus Vincentius Demetrius (Volčić, Vicko Dimitrije) (Dubrovnik, 1563 – Napulj, 1607), kartograf, stručnjak za izradbu portulana.

Osnove kartografije, posebice vještinu izradbe portulana, stekao je u napuljskoj radionici sicilijanskog kartografa…