Područje: geodezija


Beautemps-Beaupré, Charles François (Neuville-au-Port, Marne, 6. VIII. 1766 – Pariz, 16. III. 1854), francuski kartograf i hidrograf, stručnjak za pomorsku kartografiju.

Hidrografski inženjer Hidrografskog mornaričkog instituta…

Bogdanić, Mirko Danijel (Daniel Emerik) (Virovitica, 5. XI. 1760 – Budim, 31. I. 1802), astronom i matematičar, stručnjak za određivanje geografskih koordinata s pomoću astronomskih opažanja.…

Bonifacij, Natal (Natale Bonifazio, Natalis Bonifacius Dalmata, Natale di Girolamo Bonifacio, Natale Bonifacio Dalmata, Natal Bonifacio da Sibenico, Nadal Bonifacio, Bonifatio, Božo Bonifačić) (Šibenik 23. XII. 1538…

Camocio, Giovanni Francesco (Camocius, Camotius, Camotio; Giovanni, Giovani, Gioan) (Venecija, XVI. st.), mletački kartograf i izdavač.

U Veneciji je posjedovao bakrorezačku i kartografsku radionicu u kojoj je izrađivao karte…

Coppo, Pietro (Kopić, Petar) (Venecija, 1470 – Izola, 1555. ili 1556), talijanski geograf i kartograf, autor izvrsne karte Istre.

Nakon višegodišnjih putovanja i obavljanja posla općinskoga pisara, 1499. došao je…

Coronelli, Vincenzo Maria (Corneille; Vicent, Vicenzo; Marc, Marco) (Ravenna, 16. VIII. 1650 – Venecija, 9. XII. 1718), mletački geograf, kartograf i teolog.

  

Zemljopisna…

Glavač, Stjepan (Stephanus Glavach Varasdiensis) (Varaždin, 13. XII. 1627 – Trnava, Slovačka, 4. VIII. 1680), hrvatski kartograf i filozof, isusovac, autor karte Hrvatske iz 1673.

Školovao…

Konšćak, Ferdinand (Consag, Fernando) (Varaždin, 2. XII. 1703 – San Ignacio, Meksiko, 10. IX. 1759), hrvatski misionar, istraživač Kalifornije i autor prve karte Kalifornijskoga zaljeva.…

Lovrić, Paško (Dubrovnik, 31. VIII. 1931 – Zagreb, 16. I. 1997), geodet i kartograf, znatno pridonio geodetskoj i kartografskoj terminologiji, toponomastici, te kartografskoj semiologiji i reprodukciji.…

Mauro, fra (Venecija, ? – Venecija, 1460), redovnik, geograf i kartograf, autor najpreciznije karte svijeta svog doba.

Od 1433. redovničku službu obnašao je u samostanu kamaldolenskoga reda sv. Mihovila…

Müller, Johann Christoph (Wöhrd kraj Nürnberga, 15. III. 1673 – Beč, 21. VI. 1721), vojni inženjer i kartograf.

Nakon završetka humanističkog studija, izučavao je matematiku i…

Novak, Drago (Dragutin) (Đurđevac, 20. III. 1933 – Čakovec, 26. III. 2011), liječnik, znanstvenik i kolekcionar starih karata Hrvatske.

Diplomirao je medicinu 1969. u Zagrebu, a…