Objavljeno: .
Ažurirano: 12. lipnja 2023.

Beautemps-Beaupré, Charles François (Neuville-au-Port, Marne, 6. VIII. 1766 – Pariz, 16. III. 1854), francuski kartograf i hidrograf, stručnjak za pomorsku kartografiju.

Hidrografski inženjer Hidrografskog mornaričkog instituta u Parizu postao je 1785. Radio je na usavršavanju metode izradbe pomorskih karata. S tim je ciljem na pomorskom putovanju 1791. geodetskim i astronomskim opažanjima određivao pojedine položaje, provodio geodetska mjerenja te je novom matematičkom metodom određivao koordinate točaka geodetske hidrografske izmjere. Od 1804. bio je zamjenik direktora Hidrografskog mornaričkog instituta u Parizu, te je u tom svojstvu proveo hidrografska mjerenja obale i luka Jadranskoga mora koja su poslije sakupljena u rukopisni pomorski atlas Reconnaissance hydrographique des ports du Royaume d’Italie (Hidrografski prikaz luka Kraljevstva Italije), danas poznat i pod nazivima Beautemps-Beaupréov atlas istočne obale Jadrana i Napoleonov atlas istočne obale Jadrana (izrađen je po Napoleonovoj naredbi). Atlas se sastoji od 17 listova (15 pomorskih planova i karata, te dva lista krajolika koja prikazuju područja od Pirana do Splita). Beautemps-Beaupré atlasu je priložio 65 stranica dug Izvještaj kojim ga dopunjuje. Za taj se atlas saznalo tek 1978. kada ga je splitski kolekcionar starih karata Toni Radman pronašao u jednom londonskom antikvarijatu. Atlas i Izvještaj čuvaju se danas u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Pod Beautemps-Beaupréovim vodstvom izrađena je i Napoleonova karta Dalmacije, koja je uništena 1812., ali danas postoji karta koja je rađena po izvornim skicama i crtežima pa bi se mogla nazvati njezinim duplikatom.


Ostali podatci
Vidi još...
Što pročitati?

M. Buchberger: Kako je Napoleonov atlas Jadrana doputovao u Hrvatsku. Vijenac, 657 (2019).

Iz arhive LZMK-a

BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, CHARLES FRANÇOIS. Istarska enciklopedija, 2005., str. 65.

Beautemps-Beaupré, Charles François
1806., Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zbirka zemljovida i atlasa (A III-S18-9)'>
Karta Pule iz atlasa Reconnoisance hydrographique des ports du Royaume d'Italie situes sur les cotes du Golphe de Venise : commence en 1806 par ordre de sa majeste Napoleon, 1806., Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zbirka zemljovida i atlasa (A III-S18-9)

Kartograf i hidrograf, stručnjak za pomorsku kartografiju.

Opći podatci
Ime
Charles François
Prezime
Beautemps-Beaupré
Mjesto i datum rođenja
Neuville-au-Port (Francuska), 06. 08. 1766.
Mjesto i datum smrti
Pariz (Francuska), 16. 03. 1854.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje