Objavljeno: .
Ažurirano: 5. rujna 2023.

Coppo, Pietro (Kopić, Petar) (Venecija, 1470 – Izola, 1555. ili 1556), geograf i kartograf, autor izvrsne karte Istre.

Nakon višegodišnjih putovanja i obavljanja posla općinskoga pisara, 1499. došao je u Izolu na mjesto bilježnika, a poslije je obavljao najviše dužnosti u Vijeću Izole. Prvi kartografski rad, rukopisni atlas De toto orbe (O Zemlji), izradio je 1520. Djelo je sastavljeno od četiriju knjiga, koje sadržavaju 22 opće i regionalne, rukom crtane i obojene karte, među kojima i kartu Balkanskog poluotoka na kojoj je ucrtana i Hrvatska. Skraćenu verziju istoga djela, s 15 drvoreznih karata pod naslovom De summa totius orbis (O cijelome svijetu), izradio je također u četiri knjige u razdoblju 1524–26. U njoj se posebno ističe karta Istre iz 1525., koja je drvorezom otisnuta na dva lista veličine 22,5 cm × 33,6 cm, u približnom mjerilu 1 : 280 000. Karta sadržava mnoge toponime i vjernu konfiguraciju istarskoga poluotoka. U Veneciji mu je 1528. tiskan Portolano (Portulan), zbirka od sedam pomorskih karata. Coppova privrženost Istri ogleda se i u kapitalnome geografsko-kartografskom djelu, knjižici Del sito de l’Istria (O položaju Istre; dovršenu 1529., tiskana tek 1540. u Veneciji) koja je uglavnom rezultat njegova putovanja Istrom do Raše, a sastoji se od općega (geografski položaj, reljef, vegetacija i rijeke u Istri) i posebnoga dijela (istarska naselja) te pregledne karte Istre. Njegovu Veliku kartu Istre objavio je 1569. talijanski izdavač Bertelli. Coppovim se kartama u svojem atlasu Theatrum Orbis Terrarum koristio i Abraham Ortelius.


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Marković: Descriptio Croatiae. Zagreb, 1993.

Coppo, Pietro (Kopić, Petar)
Zemljopisna karta Histriae tabula, 1575., Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zbirka Novak (ZN-Z-XVI-COP-1573)

Geograf i kartograf, autor izvrsne karte Istre.

Opći podatci
Ime
Pietro (Petar)
Prezime
Coppo (Kopić)
Mjesto i datum rođenja
Venecija (Italija), 1470.
Mjesto i datum smrti
Izola (Slovenija), 1555.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje