Objavljeno: .
Ažurirano: 4. rujna 2023.

Camocio, Giovanni Francesco (Camocius, Camotius, Camotio; Giovanni, Giovani, Gioan) (Venecija, XVI. st.), kartograf i izdavač.

U Veneciji je posjedovao bakrorezačku i kartografsku radionicu u kojoj je izrađivao karte i vedute te knjižaru u kojoj ih je obično prodavao kao pojedinačne listove. Camocio je imao svoje topografe i dobavljače kartografskih podataka, a smatra se kako je i sam dobro poznavao neke hrvatske krajeve. U razdoblju od 1560. do 1579. izdao je veći broj karata, među kojima i nekoliko onih koje su prikazivale hrvatska područja, primjerice Novo dissegno della Dalmatia et Crovatia MDLXIII (jedna od prvih tiskanih regionalnih karata Hrvatske, 1563), Istria Sotto il dominio Veneto fra li dui Colfi Trigestino et Quarner como meza isola del mare Adriatico posta da Istro fiume etc. (1569) i izolar Isole famose, porti, fortezze e terre maritimme sottoposte alla Ser. Sig. di Venetia, ad altri Principi Christiani, et al Sig. Turco nouamete poste in luce (1572). Izolar se smatra najpoznatijim Camocijevim kartografskim djelom, koje se danas čuva u muzejima i knjižnicama u Splitu, Zagrebu, Veneciji, Rimu, Milanu, Beču i Londonu. U Zagrebu se u Hrvatskom državnom arhivu čuva to cjelovito djelo (88 numeriranih listova), a u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici nešto manje izdanje (79 listova s manjim razlikama u sadržaju i rasporedu karata) koje sadržava 16 karata ili veduta hrvatskog primorja (karte Jadranskog mora, Istre, vedute Pule i Osora, Zadra s okolicom, Šibenika s okolicom, vedute Šibenika, Skradina, panoramske karte Trogira s okolicom, Splita s okolicom, kartografsko-vedutski prikaz Makarske s okolicom, panoramska karta solinsko-kliškog područja, veduta grada Hvara, karte otoka Hvara i Korčule, te akvatorija Dubrovnika i Boke kotorske). Dio karata u Camocijevom izolaru radovi su šibenskih kartografa → Natale Bonifacio i → Martina Rote Kolunića.


Ostali podatci
Što posjetiti?

Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zbirku zemljovida i atlasa i Grafičku zbirku

Camocio, Giovanni Francesco
Zemljopisna karta Istria sotto il dominio Veneto, 1571., Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zbirka Novak (ZN-I-XVI-CAM-1571-1)

Mletački kartograf i izdavač.

Opći podatci
Ime
Giovanni Francesco (Giovanni, Giovani, Gioan)
Prezime
Camocio (Camocius, Camotius, Camotio)

Kategorije i područja
Kategorija
Područje