Objavljeno: .
Ažurirano: 22. listopada 2021.

Kurajica, Stanislav (Dubrovnik, 24. XII. 1965), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za materijale.

Diplomirao je na → Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije 1991., gdje je doktorirao 1998. disertacijom Kristalizacija faza u sustavima dobivenim sol-gel postupkom (mentorica → E. Tkalčec). Od 1991. radi na istom fakultetu, od 2008. kao redoviti profesor. Predaje kolegije Termodinamika i kinetika materijala, Kemija silikata, Nanomaterijali i nanotehnologije, Uvod u nanotehnologiju, Rendgenska difrakcija u inženjerstvu materijala. Predstojnik je Zavoda za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale (2003–05., od 2015), bio je prodekan fakulteta (2005–09) i dekan (2009–13). Znanstveno i stručno bavi se tehničkom keramikom, staklokeramikom i nanomaterijalima, naprednim metodama sinteze, posebice sol-gel i hidrotermalnom sintezom, kinetikom reakcija u čvrstome stanju, rendgenskom difrakcijom. Autor je knjige Uvod u nanotehnologiju (sa S. Lučić Blagojević, 2017). Osnivač je i prvi predsjednik Hrvatskog društva za keramičke materijale (2018).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919. – 2009. Zagreb, 2009., str. 240.

Kurajica, Stanislav

Kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za materijale.

Opći podatci
Ime
Stanislav
Prezime
Kurajica
Mjesto i datum rođenja
Dubrovnik, 24. 12. 1965.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija