Objavljeno: .
Ažurirano: 28. studenoga 2018.

brodska oprema, svi uređaji, naprave i dijelovi broda osim gologa brodskog trupa i pogonskoga postrojenja. Dodaje se gotovoj konstrukciji broda radi osposobljavanja za plovidbu i uporabu. Oprema pojedinoga broda ovisi o njegovoj namjeni. Služi za rukovanje, zaštitu i čuvanje tereta, navigaciju, signalizaciju, telekomunikacije, spašavanje, gašenje požara, održavanje higijene, grijanje, hlađenje i ventilaciju brodskih prostorija, oblaganje te izolaciju prostorija i paluba i dr.

Grotleni poklopci proizvedeni u brodogradilištu Radež u Blatu na Korčuli za pulsko brodogradilište Uljanik, 2013.

Opremni radovi uključuju: izradbu i montažu cjevovoda, strojeva i uređaja, glavnoga porivnoga stroja, pomoćnih motora, osovinskoga voda, kormila, vitala i kabelskih staza, elektroopreme, alarma i automatike, bravarske opreme (komunikacije, okna i prozori, metalna vrata, elementi za vez, oprema za spašavanje, protupožarna oprema), limene opreme (ventilacija, klimatizacija, metalni ormari, limene zaštite, morski vezovi), drvene opreme (stolovi, stolice, ormari i police, vrata, pregrade i obloge), bojenje opreme i strukture broda, radove na izolaciji prostorija i opreme i dr. Projektni zahtjev elemenata opreme broda obuhvaća odabir materijala, način izradbe, ugradnje i posebno održavanja dijelova i cjeline odgovarajućih uređaja. Većinu brodske opreme današnjice ne izrađuje brodogradilište, već je isporučuju druge industrijske grane.

Brodska oprema u Hrvatskoj

Proizvodnja

U Hrvatskoj je duga tradicija proizvodnje brodske opreme, a intenzivno se počinje razvijati nakon II. svj. rata. Proizvodnju je obilježio pulski Pomorski arsenal austrougarske ratne mornarice, osnovan 1856., kojega je sljednik grupa društava brodograđevne industrije → Uljanik. Od 1981. zasebno djeluje poduzeće Uljanik Proizvodnja opreme specijalizirana za izradbu čeličnih konstrukcija koje se ugrađuju u sve tipove brodova i drugih objekata pomorske tehnologije. Ljevaonica i tvornica → Vulkan u Rijeci, osnovana 1929., danas Vulkan Nova proizvodi brodske dizalice, vitla, opremu za privez i dr. Uspješna u proizvodnji brodske opreme bila je tvornica kotlova, energetskih i procesnih postrojenja, uređaja i opreme → Tvornica parnih kotlova (TPK) osnovana 1946., a tradiciju danas nastavljaju pogoni TPK Nova i TPK-EPO.

Brodski kotlovi, Tvornica parnih kotlova TPK

Proizvodnjom brodskih kotlova i opreme bavila se i karlovačka → Jugoturbina te tvornica Đuro Đaković iz Slavonskoga Broda (→ Đuro Đaković Grupa). Po proizvodnji brodskih vijaka i druge brodske opreme poznata je tvornica → Rikard Benčić iz Rijeke, osnovana 1948. Tvornica Rade Končar iz Zagreba (→ Končar − elektroindustrija) proizvodila je električne dijelove brodske opreme: generatore, elektromotorne pogone za pomoćne i palubne strojeve, razvodne ploče, razdjelnike i sklopne uređaje, transformatore, reflektore i dr. Proizvodnju danas nastavljaju poduzeća Končar – Inženjering za energetiku i transport i Končar – Generatori i motori. Osnovu proizvodnje poduzeća Termofriz iz Splita, osnovanoga 1950., činili su rashladni sustavi za primjenu na kopnu i brodska rashladna postrojenja, mahom rashladnici vode učinka 15 kW do 3,5 MW (→ rashladna tehnika). Dugu tradiciju u projektiranju i proizvodnji čelične brodske opreme, aluminijske opreme te različitih čeličnih konstrukcija ima poduzeće → Radež iz Blata na Korčuli.

Izradba brodskih soha čamaca za spašavanje u brodogradilištu Radež u Blatu na Korčuli, 1967.

Ro-Ro krmena rampa, izgrađena u pogonu Bristva brodogradilišta Radež iz Blata na Korčuli, 2002.

Trenutačno je u Hrvatskoj aktivno oko 180 proizvođača različitih vrsta brodske opreme (pojedinačnih komponenti, sklopova, jedinica i opreme, kao i pružatelja usluga). Proizvodima, opremom i uslugama proizvođača se uglavnom koristi lokalna brodograđevna industrija, što također pridonosi njihovoj konkurentnosti. Istodobno, oni se primjenjuju u širokom rasponu i na područjima drugih industrija.

Visoko školstvo i publicistika

Već od osnutka Brodograđevnoga i Brodostrojarskoga odjela Tehničke visoke škole u Zagrebu 1919. i početaka hrvatske visokoškolske nastave iz područja brodogradnje započinje i nastavna djelatnost iz područja brodske opreme. Kolegiji koji su prenosili ta znanja nosili su različite naslove, poput Propeleri, Brodski pomoćni strojevi, Brodski sustavi i dr. Nastavnici koji su se istaknuli predajući problematiku brodske opreme bili su → Stanko Šilović, Marijan Vukičević, Ante Bosnić i dr. Nastava se danas odvija pri Katedri za osnivanje plovnih objekata i morsku tehniku Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku Fakulteta strojarstva i brodogradnje (voditelj Vedran Slapničar). Osnivanjem Katedre brodogradnje akademske godine 1968–69. na tadašnjem Strojarskome fakultetu u Rijeci (→ Tehnički fakultet u Rijeci) organizirana je nastava iz brodograđevnih kolegija Osnove i oprema broda i Otpor i propulzija broda na studiju brodostrojarstva. Nastava se danas izvodi pri Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije (predavač Nikša Fafandjel), na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu pri Zavodu za strojarstvo i brodogradnju (predavač Boris Ljubenkov) te na drugim visokim učilištima gdje se obrađuju područja brodogradnje, pomorstva i prometa.

Uz radove objavljene u periodici, objavljeno je više djela iz područja brodske opreme, poput Oprema broda (A. Bosnić, 1983), Plovni sustavi i oprema brodova (K. Rogić, 2008) i dr.


Ostali podatci
Vidi još...
Iz arhive LZMK-a

S. Šilović: BROD, Oprema broda. Tehnička enciklopedija, sv. 2, 1966., str. 282−312.

brodska oprema
Portalne dizalice za Novogradnju 480, izgrađene u brodogradilištu Radež u Blatu na Korčuli, 2009.

Svi uređaji, naprave i dijelovi broda osim gologa brodskog trupa i pogonskoga postrojenja.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje