Objavljeno: .
Ažurirano: 28. studenoga 2018.

Čazmatrans grupa, cestovno prijevozničko poduzeće osnovano 1949. sa sjedištem u Čazmi. Bavi se prijevozom putnika i tereta u domaćem i međunarodnome prometu te trgovinom, turizmom, ugostiteljstvom i dr. Jedno je od najvećih prijevozničkih poduzeća u linijskome i slobodnome autobusnom prijevozu u Hrvatskoj.

Sjedište poduzeća u Čazmi, 1970-ih

Započelo je djelovati pod nazivom Autosaobraćajno poduzeće (ASP) sa sedam zaposlenih djelatnika. Prva uspostavljena putnička linija povezivala je Čazmu s Ivanić-Gradom, a 1952. uvedena je i linija koja je Štefanje preko Čazme povezivala sa Zagrebom. Od 1963. poduzeće je nastavilo poslovati pod imenom Čazmatrans. Veći broj manjih prijevozničkih poduzeća u široj regiji u to doba bio je neodrživ jer su potrebe u prijevozu putnika i roba neprekidno rasle. Stoga je došlo do njihova udruživanja, te su u sastav čazmanskoga prijevoznika 1962. ušla srodna poduzeća iz Križevaca, Bjelovara i Koprivnice, 1966. iz Daruvara i Virovitice, a 1968. iz Kutine, Vukovara i Županje. Godine 1969. poduzeće je raspolagalo sa 190 autobusa. U teretnome prometu imalo je 165 kamiona i prikolica nosivosti 1615 tona. Deset godina poslije imalo je 413 autobusa, a održavalo je pet međunarodnih, 26 međurepubličkih, 150 republičkih i 739 međuopćinskih i općinskih linija na dan.

Od 1992. poduzeće je organizirano kao dioničko društvo, a nad njime je 2001. proglašen stečaj. Nakon što je stečaj uspješno završen 2006. poslovanje je preuzelo poduzeće Čazmatrans Nova d. o. o. osnovano 1997.

Poslovanje poduzeća 1990-ih obilježila su pripajanja manjih prijevoznika i diversifikacija poslovanja (mnogobrojne poslovne jedinice). Danas je ono organizirano kroz poslovne jedinice u Čazmi, Bjelovaru, Daruvaru, Dugom Selu, Đurđevcu, Koprivnici, Križevcima, Kutini, Novskoj, Metkoviću, Sisku, Slatini, Splitu, Svetom Ivanu Zelini, Virovitici, Zadru, Zagrebu i Županji.

Autobusi Čazmatransa Vukovar

Čazmatrans Nova osnivač je i vlasnik Čazmatrans grupe, u kojoj su se 2017. nalazila i poduzeća: Čazmatrans Promet d. o. o., Čazmatrans Vukovar d. o. o., Čazmatrans Dalmacija d. o. o., Čazmatrans Putnička agencija d. o. o., Autotransport Karlovac d. d. i Autotransport Šibenik d. d.

Čazmatrans grupa 2017. održavala je oko 1000 županijskih, 650 međužupanijskih i 23 međunarodne linije (s Njemačkom, Italijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Makedonijom i Kosovom). Vlasnik je više autobusnih kolodvora različitih kategorija (B do D kategorije), ali i korisnik autobusnih kolodvora u najmu. Godine 2017. grupacija je imala oko 1400 zaposlenih, a posjedovala je vozni park s više od 600 autobusa, koji su u prosjeku prelazili oko 34 milijuna kilometara i prevozili oko 16 milijuna putnika na godinu.

Čazmatrans Putnička agencija, osnovana 1993., bavi se pružanjem turističkih i prijevozničkih usluga te uslugom iznajmljivanja autobusa, a urede ima u Vukovaru, Osijeku, Čazmi, Zagrebu i Zadru.

Autotransport Karlovac poduzeće je za prijevoz putnika u domaćem i međunarodnome cestovnom prometu, utemeljeno 1945. sa sjedištem u Karlovcu. Od 1993. djeluje kao dioničko društvo, 2001. u potpunosti je privatizirano, a od 2016. većinski mu je vlasnik Čazmatrans Nova d. o. o.

Poduzeće se u početku bavilo prijevozom putnika i robe, no nakon restrukturiranja 1993. prestalo se baviti prijevozom robe. Danas pruža usluge slobodnog i linijskoga prijevoza u javnome gradskom prijevozu (grad Karlovac), županijskome, međužupanijskome i međunarodnome prijevozu putnika. Održava oko 60 prigradskih i međužupanijskih linija uglavnom na području Karlovačke županije (manje na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke), sezonske linije prema priobalnim mjestima i međunarodnu liniju prema Srbiji (Karlovac–Zagreb–Beograd).

Autotransport Šibenik poduzeće je za prijevoz putnika u domaćem i međunarodnome cestovnom prometu, utemeljeno 1951. sa sjedištem u Šibeniku. U stečaju je bilo od 2012. do 2016., kada mu je većinski vlasnik postao Čazmatrans Nova d. o. o.

Osim prijevoza putnika, poduzeće se na početku djelovanja bavilo i prijevozom robe, uglavnom za potrebe Tvornice lakih metala i Tvornice elektroda i ferolegura iz Šibenika. Početkom 1980-ih zapošljavalo je 850 radnika i imalo vozni park od približno 180 vozila. Poteškoće u poslovanju započele su izbijanjem Domovinskoga rata (uništen je velik dio voznoga parka) te padom proizvodnje u tvornicama s kojima je surađivalo, što je rezultiralo drastičnim smanjenjem prijevoza roba.

Osnovna djelatnost poduzeća danas je prijevoz putnika u domaćem i međunarodnome prometu. Autotransport Šibenik d. d. održavao je 2017. slobodan i linijski promet u javnome gradskom prijevozu grada Šibenika (sedam gradskih i 11 prigradskih linija), 45 županijskih i 23 međužupanijske linije te međunarodnu liniju za Italiju (Dubrovnik–Trst).


Ostali podatci
Vidi još...
Mrežne poveznice
Čazmatrans grupa

Cestovno prijevozničko poduzeće osnovano 1949. sa sjedištem u Čazmi.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Čazma
Godina osnutka
1949.
Prijašnji nazivi

Autosaobraćajno poduzeće (ASP) (1949−63)

Čazmatrans (od 1963)


Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje