Objavljeno: .
Ažurirano: 7. veljače 2023.

Gradski muzej Karlovac, opći muzej osnovan 1904. koji daje prikaz karlovačkoga prirodnoga i kulturno-povijesnoga krajolika od najstarijih razdoblja do danas.

Muzejska građa prikupljala se od 1911. do I. svj. rata, a aktivnosti su nastavljene zaposlenjem prve stručne osobe, kustosice Ivane Vrbanić, 1952. Od 1953. Muzej se nalazi u baroknoj kuriji (dio karlovačke tvrđave) iz XVII. st. karlovačkoga generala Vuka Krste Frankapana. Muzej je spojen s Galerijom slika grada Karlovca osnovanom 1945. Građu čini oko 1000 izložaka raspoređenih u više kronološko-tematskih cjelina, poput: flore i faune karlovačkoga područja, arheološke prošlosti, tradicijskih oblika života na selu te povijesti grada od osnutka karlovačke tvrđave i njezina rasta kao središta Vojne krajine do razvijenoga trgovačkoga i prometnoga čvorišta te kulturnoga središta u XIX. st. U sastavu muzeja su kulturno-povijesne lokacije Galerija Vjekoslav Karas, Stari grad Dubovac te Vojni kompleks Turanj.

Vojni kompleks Turanj izgrađen je za vladavine Habsburške Monarhije, istodobno s karlovačkom tvrđavom (1582), kao predstraža tvrđavi i zaštita mostovima preko rijeka Korane i Mrežnice. Potkraj XVIII. st. izgrađene su zidane manufakture za potrebe vojske, a neko vrijeme ondje je djelovala matematička škola za odgoj časnika ogulinske i slunjske pukovnije. Ratna zbivanja u Domovinskome ratu potvrdila su Turanj kao predstražu Karlovca, koji je do završetka rata bio u posjedu vojnih vlasti. Danas je objekt u ruševnom stanju, a na okolnom prostoru smještena su sredstva borbene tehnike iz Zbirke oružja i vojnih vozila Domovinskoga rata, koja sadržava zastarjelo oružje s kraja XIX. st., korišteno zbog nestašice oružja, te oružje ručne izradbe improvizirano u domaćim radionicama. Veći dio zbirke čini pješačko oružje poput pištolja, pušaka, strojopušaka, strojnica i ručnih bacača, ali i topnička i oklopna bojna sredstva i dva zrakoplova.

Hrvatsko inženjerijsko antiterorističko vozilo M-91 Straško i borbeni zrakoplov MiG 21, Gradski muzej Karlovac

Ostali podatci
Mrežne poveznice
Gradski muzej Karlovac
Vojni kompleks Turanj Gradskog muzeja Karlovac

Opći muzej osnovan 1904. koji daje prikaz karlovačkoga prirodnog i kulturno-povijesnoga krajolika od najstarijih razdoblja do danas.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Karlovac
Godina osnutka
1904.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje