Objavljeno: .
Ažurirano: 1. veljače 2019.

hidrodinamika broda, znanstvena disciplina koja se bavi pojavama uzrokovanima uzajamnim djelovanjem vodene struje i broda u gibanju. Osnovna područja brodske hidrodinamike su → otpor broda, propulzija broda (→ brodski pogon), → upravljivost broda, → pomorstvenost.

Osnove određivanja hidrodinamičkih svojstava plovila predstavljaju modelska ispitivanja koja se provode u posebnim uvjetima. Središte istraživanja i rada na problematici brodske hidrodinamike u Hrvatskoj odvija se pri → Brodarskom institutu u Zagrebu, osnovanom 1948. Provode se modelska ispitivanja hidrodinamičkih svojstava u korelaciji s brodovima u prirodnoj veličini s pomoću više bazena i kavitacijskih tunela namijenjenih ispitivanju otpora, propulzije i upravljivosti broda, koji su zajedno s laboratorijima i upravnom zgradom izgrađeni neposredno prije otvorenja 1959. Prvo tegljenje izvedeno je na modelu tankera nosivosti 20 000 t za brodogradilište Uljanik.

Veliki hidrodinamički bazen s generatorom valova Brodarskog instituta u Zagrebu

Ispitivanje otpora broda u hidrodinamičkome bazenu Brodarskoga instituta u Zagrebu

Znanstveni i stručni rad u području brodske hidrodinamike odvija se na fakultetima koji obuhvaćaju programe namijenjene brodogradnji i pomorstvu, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Tehničkome fakultetu u Rijeci, pomorskim fakultetima u Rijeci, Splitu, Zadru i Dubrovniku i dr., kojih su djelatnici objavili mnoštvo znanstvene i stručne literature.


hidrodinamika broda
Kavitacijski tunel u Brodarskom institutu u Zagrebu

Znanstvena disciplina koja se bavi pojavama uzrokovanima uzajamnim djelovanjem struje tekućine i broda u gibanju.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje