Objavljeno: .
Ažurirano: 18. prosinca 2018.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d. o. o., trgovačko društvo za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, osnovano 1998. sa sjedištem u Velikoj Gorici. Obavlja kontrolu zračnoga prometa, pružanje letnih informacija, uzbunjivanje, obradbu i pohranu podataka o letovima, prosljeđivanje informacija značajnih za sigurnost zračnoga prometa, upravljanje protokom zračnoga prometa i korištenjem zračnoga prostora, izvodi zrakoplovna meteorološka motrenja, sastavlja meteorološka izvješća, prognoze, upozorenja i dr.

Vlasnik društva je RH. Društvo je sljednik Uprave kontrole leta, koja je 1992. osnovana u sastavu Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH. Uprava je preuzela ulogu koju je do kraja 1991. obnašao Centar oblasne kontrole letenja Zagreb. Taj je centar djelovao u sastavu Savezne uprave za kontrolu letenja, a zajedno s beogradskim kontrolirao je zračni prostor Jugoslavije. Godine 1973. Centar je raspolagao suvremenim radarskim sustavom koji je osiguravao potpun nadzor nad zračnim prostorom i koordinaciju rada vojnih i civilnih struktura kontrole letenja.

Republika Hrvatska, tj. Hrvatska kontrola zračne plovidbe članica je međunarodnih udruga vezanih uza sigurno odvijanje zračnoga prometa. Od 1992. RH je članica Organizacije za međunarodno civilno zrakoplovstvo ICAO i Europske konferencije civilnog zrakoplovstva ECAC, od 1997. i Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe EUROCONTROL, od 2011. potpisnica je Sporazuma o uspostavi Funkcionalnog bloka zračnog prostora Središnje Europe. Hrvatska kontrola zračne plovidbe članica je međunarodnog udruženja pet nacionalnih pružatelja usluga u zračnoj plovidbi COOPANS od 2011., te Međunarodne organizacije civilnih pružatelja usluga u zračnoj plovidbi CANSO od 2014.

Godine 2005. u operativni rad puštena je nova Oblasna kontrola zračnog prometa s novim sustavom za upravljanje zračnim prometom Eurocat 2000E francuskog proizvođača Thales. Danas uz sjedište u Velikoj Gorici sa zagrebačkom Oblasnom kontrolom zračnog prometa djeluju prilazne i toranjske kontrole na aerodromima u Puli, Rijeci, Splitu, Braču, Zadru, Dubrovniku, Osijeku i na Lošinju. Osim kontrole hrvatskoga zračnog prostora, slijedom međunarodnih ugovora kontrolira se i dio međunarodnoga zračnog prostora iznad Jadranskog mora te dio zračnoga prostora BiH. U 2016. Hrvatska kontrola zračne plovidbe imala je 735 zaposlenih.


Ostali podatci
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d. o. o.

Trgovačko društvo za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, osnovano 1998. sa sjedištem u Velikoj Gorici.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Velika Gorica
Godina osnutka
1998.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje