Autor: E. Rakić
Objavljeno: .
Ažurirano: 29. studenoga 2018.

HP – Hrvatska pošta d. d., poduzeće sa sjedištem u Zagrebu koje se bavi pružanjem poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom prometu. Prva nacionalna poštanska uprava u Hrvatskoj osnovana je 1848. u Zagrebu pod nazivom Vrhovno hrvatsko-slavonsko upraviteljstvo pošta. Nakon utemeljenja Ministarstva pošta i telegrafa Kraljevine SHS u Beogradu 1919., od devet poštansko-telegrafskih direkcija, hrvatska direkcija djelovala je u Zagrebu, a nakon II. svj. rata hrvatska direkcija pošta, telegrafa i telefona (PTT) bila je u zajednici jugoslavenskoga PTT-a. Godine 1990. Sabor RH utemeljio je javno poduzeće Hrvatsku poštu i telekomunikacije (HPT), kao pravnoga sljednika bivših 13 poduzeća PTT-prometa RH. Od 1999., razdvajanjem HPT-a na HT – Hrvatske telekomunikacije (od 2010. Hrvatski Telekom) i HP – Hrvatsku poštu, Hrvatska pošta posluje kao samostalno dioničko društvo. (→ poštanski promet)

Palača pošte u Jurišićevoj ulici u Zagrebu, 1902–04.

Blagajnička dvorana pošte u Jurišićevoj ulici u Zagrebu, početak XX. st.

Zgrada Hrvatske pošte u Jurišićevoj ulici u Zagrebu

Kao nacionalni poštanski operator ima vodeću poziciju na tržištu poštanskih usluga u zemlji. Poštanske usluge koje nudi obuhvaćaju prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje poštanskih pošiljaka u unutarnjem i međunarodnom prometu. Uz univerzalne, pruža i druge poštanske usluge: prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje izravne pošte, tiskanica (knjige i tisak), pošiljaka s plaćenim odgovorom te pošiljaka s dodanom vrijednosti. Nudi također financijske usluge, usluge maloprodaje (knjige, čestitke, razglednice, tehnička roba, igračke) te digitalne televizije (Evotv). Poduzeće je ustrojeno u četiri divizije: divizija pošta zadužena je za prijevoz, razvrstavanje i dostavu poštanskih pošiljaka, divizija mreža upravlja mrežom poštanskih ureda, divizija ekspres zadužena je za uslugu ekspresne dostave (hpekspres), divizija podrška zadužena je za upravljanje nekretninama i informatičkom infrastrukturom, vođenje računovodstva, kao i za održavanje te modernizaciju poštanskih ureda.

Hrvatska pošta dosad je izdala više od 1000 poštanskih maraka širokoga raspona tema i motiva. Prva redovita poštanska marka Zračna pošta Zagreb–Dubrovnik izdana je 9. IX. 1991., a prva prigodna poštanska marka 10. XII. 1991. u povodu proglašenja neovisnosti RH. Od 2010. poduzeće vodi Zakladu Vaša pošta, za pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Jedan je od suosnivača i punopravni član Udruge javnih europskih poštanskih operatora Posteurop, a RH članica je Svjetske poštanske unije.

Prva redovita poštanska marka Zračna pošta Zagreb–Dubrovnik Hrvatske pošte, izdana u povodu puštanja u promet zrakoplovnih linija za prijevoz pošte na tlu RH, dizajn Z. Jakuš, 1991.

Potkraj 2016. Hrvatska pošta imala je oko 9819 zaposlenih, oko 3200 šalterskih radnika i oko 3000 poštara, 1016 poštanskih ureda, oko 800 automobila, oko 2000 motocikala i nešto manje od 600 bicikala.


Ostali podatci
Vidi još...
Što pročitati?

Z. Cišper: HPT u Domovinskom ratu 19911995. Zagreb, 1999.

D. Majnarić Radošević: Poštanska djelatnost na području sjeverozapadne Hrvatske u razdoblju od 1990. do 2002. godine. U: Pošta sjeverozapadne Hrvatske. Zagreb–Varaždin, 2002., str. 169–182.

N. Nižić: Pregled povijesti pošte, brzojava i telefona u Hrvatskoj. Zagreb, 2007.

Što posjetiti?

HT muzej u Zagrebu

Mrežne poveznice
HP – Hrvatska pošta d. d.

Poduzeće sa sjedištem u Zagrebu koje se bavi pružanjem poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom prometu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1848.
Prijašnji nazivi

Vrhovno hrvatsko-slavonsko upraviteljstvo pošta (1848−1919)

Hrvatska direkcija pošta, telegrafa i telefona (1919)

PTT-promet RH (nakon II. svj. rat−1990)

Hrvatska pošta i telekomunikacije (1990−99)

Hrvatska pošta (od 1999)

Povezane osobe
Povezani muzeji

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje