Objavljeno: .
Ažurirano: 4. prosinca 2018.

Hrvatski registar brodova, neovisna, neprofitna, javna ustanova namijenjena klasifikaciji brodova te certifikaciji brodova, plovila za razonodu, pomorske opreme i materijala, osnovana 1949. sa sjedištem u Splitu.

Već 1858. osnovan je Austrijski Veritas kao treće klasifikacijsko društvo na svijetu, koje je 1918. promijenilo ime u Jadranski Veritas i djelovalo do 1921. Godine 1949. osnovan je u Splitu Jugoslavenski registar brodova, koji je 1973. postao član (od 2011. punopravni član) Međunarodnog udruženja klasifikacijskih društava (International Association of Classification Societies). Od 1992. rad nastavlja kao Hrvatski registar brodova. Područni uredi djeluju diljem hrvatske obale te u unutrašnjosti, gdje zagrebački ured ima ulogu glavnoga ureda za unutarnju plovidbu.

Bavi se promicanjem najviših međunarodno prihvaćenih normi u vezi sa sigurnošću i zaštitom života i imovine na moru i unutarnjim plovnim putovima, te zaštitom okoliša mora i unutarnjih plovnih putova. U tu svrhu registar je ustanovio, sustavno osuvremenjuje te na engleskom i hrvatskome jeziku izdaje norme (pravila) za projektiranje, gradnju i preglede postojećih brodova. Sustav pravila obuhvaća pravila za klasifikaciju i statutarnu certifikaciju pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe. Registar obavlja statutarnu certifikaciju u ime nekoliko nacionalnih pomorskih uprava te sudjeluje u radu međunarodnih organizacija (UN, Međunarodna pomorska organizacija i dr.).


Ostali podatci
Mrežne poveznice
Hrvatski registar brodova

Neovisna, neprofitna, javna ustanova namijenjena klasifikaciji brodova te certifikaciji brodova, plovila za razonodu, pomorske opreme i materijala, osnovana 1949. sa sjedištem u Splitu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Split
Godina osnutka
1949.
Prijašnji nazivi

Jugoslavenski registar brodova (1949−92)

Hrvatski registar brodova (od 1992)


Kategorije i područja
Kategorija
Područje