Objavljeno: .
Ažurirano: 23. studenoga 2018.

Hrvatski robotički savez (HROBOS), krovni nacionalni savez udruga tehničke kulture, koji potiče izvaninstitucijsko obrazovanje, razvoj i promicanje robotike u Hrvatskoj. Osnovan je 2012. u Zagrebu, a institucije osnivači su Hrvatsko društvo za robotiku (osnovano 1994), Udruga za robotiku Split (2000), Robotičko informatički klub Popovača (2011), Udruga za nove tehnologije Robofreak iz Varaždina (2012) i Društvo za robotiku Istra iz Pule (2012).

Cilj Saveza je podizanje javne svijesti o značaju robotike, omogućavanje i unapređivanje cjeloživotnog obrazovanja u području robotike (škola robotike, webinari, robotički kampovi), informiranje o robotičkim postignućima u svijetu, zastupanje prava i interesa članica te pridonošenje njihovu razvoju. Kako bi ostvario zadane ciljeve, Savez surađuje s ministarstvima, agencijama, znanstvenim i drugim obrazovnim institucijama te sudjeluje u radu savjetodavnih tijela i radnih skupina. Savez organizira domaća natjecanja (Robotička alka Junior od 2010; Hrvatska liga robotičara od 2011; Robotrka na prstenac od 2013; FIRST LEGO League od 2017), a podupire i hrvatske natjecatelje na međunarodnim natjecanjima (RoboCup Junior, FIRST Global Challenge). Osnovao je Muzej robotike i Centar za praktičnu robotiku u Puli, a za svoje potrebe i robotičku knjižnicu.

Hrvatski robotički savez član je Hrvatske zajednice tehničke kulture u Zagrebu. Članstvo saveza čini 12 udruga. Predsjednica Hrvatskoga robotičkoga saveza od 2015. je Ana Sović Kržić.


Ostali podatci
Mrežne poveznice
Hrvatski robotički savez

Krovni nacionalni savez udruga tehničke kulture, koji potiče izvaninstitucijsko obrazovanje, razvoj i promicanje robotike u Hrvatskoj.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
2012.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje