Objavljeno: .
Ažurirano: 14. prosinca 2020.

Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku (HDBIMF), udruga znanstvenika i stručnjaka koji se bave razvojem i unapređenjem stručnog i znanstvenog rada u području biomedicinskog inženjerstva i medicinske fizike. Društvo je osnovano 1984., a do 2016. djelovalo je pod nazivom Hrvatsko društvo za medicinsku i biološku tehniku (HDMBT). Njegove su djelatnosti organizacija znanstvenih i stručnih simpozija, savjetovanja, konferencija i drugih znanstveno-stručnih skupova te izobrazba stručnjaka u području biomedicinskog inženjerstva i medicinske fizike. Sudjeluje u predlaganju zakona, propisa, normi i stvaranju stručnoga nazivlja te izdavanju znanstvenih i stručnih publikacija. Sastoji se od sekcija za kliničko inženjerstvo, medicinsku fiziku i biomehaniku. Društvom je 1984–2000. predsjedao Ante Šantić, 2000–08. Stanko Tonković, 2008–13. Ratko Magjarević, dok ga od 2013. vodi Igor Lacković. Godine 1993. postalo je punopravnim članom Međunarodne federacije za medicinsko i biološko inženjerstvo (IFMBE) i Europske federacije organizacija za medicinsku fiziku (EFOMP).


Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku

Udruga znanstvenika, stručnjaka i drugih visokoškolsko obrazovanih osoba koji se  bave razvojem i unaprjeđenjem stručnog i znanstvenog rada u području biomedicinskog inženjerstva i medicinske fizike.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1984.
Prijašnji nazivi

Hrvatsko društvo za medicinsku i biološku tehniku


Kategorije i područja
Kategorija