Objavljeno: .
Ažurirano: 12. prosinca 2018.

Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju (HDMT), udruga stručnjaka, strukovnih društava i poduzeća koji se bave razvojem, ispitivanjem i primjenom tehničkih materijala. Osnovana je 1992. u Zagrebu.

Društvo objedinjuje rad različitih stručnjaka i potiče prijenos, razmjenu i popularizaciju znanja o tehničkim materijalima (čelici, željezni ljevovi, neželjezni metali i njihove legure, polimerni materijali, tehnička keramika, sinterirani materijali, ugljični i kompozitni materijali) s ciljem poticanja razvoja postojećih i novih materijala, postupaka, metoda i uređaja za ispitivanje, definiranja nacionalnih normi, učinkovita izbora, primjene i gospodarenja materijalom, a prati i istraživanja u tribologiji (koja se bavi proučavanjem trenja i trošenja materijala te postupcima zaštite dijelova od trošenja).

Društvo je organiziralo više znanstvenih savjetovanja, skupova u suradnji s Akademijom tehničkih znanosti Hrvatske, te međunarodnih skupova. Društvo je izdavalo Bilten Hrvatskog društva za materijale i tribologiju (1992–95), zbornike radova i zbornike sažetaka te više stručnih udžbenika i priručnika.

Predsjednik Društva od 2015. je Željko Alar.


Ostali podatci
Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju
Udruženje stručnjaka, strukovnih društava i poduzeća koje se bave razvojem, ispitivanjem i primjenom tehničkih materijala.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1992.

Kategorije i područja