Objavljeno: .
Ažurirano: 27. studenoga 2018.

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo (HULJ), udruga stručnjaka i poduzeća iz ljevarske djelatnosti ili djelatnosti usko vezanih uz ljevarstvo. Sljednik je Društva ljevača NR Hrvatske osnovanog 1954 (Društvo ljevača SR Hrvatske 1963–77., Savez ljevača SR Hrvatske 1978–86., Savez organizacija livaca Jugoslavije 1986–91., Savez ljevača Hrvatske 1992–95). Pod današnjim nazivom djeluje u Zagrebu od 1995.

Cilj Udruženja stručno je usavršavanje članova, primjena tehnoloških i tehničkih dostignuća u praksi, poboljšanje uvjeta i sigurnosti rada u ljevaonicama, primjereno vrednovanje uvjeta rada zaposlenih u ljevaonicama, nastojanje da se sekundarnim kovinama (otpadci iz proizvodnje i potrošnje) odredi strateško značenje te uspostavljanje i razvijanje suradnje s visokoškolskim i znanstvenim ustanovama. Udruga prati razvoj i dostignuća ljevarske tehnologije u svijetu, radove vezane uz ljevarstvo objavljene u stručnim i znanstvenim glasilima, šalje izaslanstva na stručne i znanstvene skupove i izložbe ljevarske tematike.

Od početka djelovanja Udruženje objavljuje glasilo → Ljevarstvo, te mnoge druge stručno-znanstvene knjige i zbornike skupova.

Predsjednik udruženja od 2014. je Smiljan Hren.

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo
Udruga stručnjaka i poduzeća iz ljevarske djelatnosti ili djelatnosti usko vezanih uz ljevarstvo.

Opći podatci
Godina osnutka
1954.
Prijašnji nazivi

Društvo ljevača NR Hrvatske (1954–63)

Društvo ljevača SR Hrvatske (1963–77)

Savez ljevača SR Hrvatske (1978–86)

Savez organizacije livaca Jugoslavije (1986–91)

Savez ljevača Hrvatske (1992–95)

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo (od 1995)

Povezani časopisi

Kategorije i područja