Objavljeno: .
Ažurirano: 7. prosinca 2018.

Jedinstvo Krapina d. o. o., složeno poduzeće (grupa) iz Krapine koje se bavi metalskom proizvodnjom, građevinarstvom, eksploatacijom kvarcnoga pijeska i vode te proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora. Razvilo se iz krapinskoga Gradskoga obrtnog poduzeća, osnovanoga 1947. Današnji naziv nosi od 2016.

U njegovu sastavu djelovali su: bravarska radionica, vrtlarija, tiskara, tvornica glinenih peći (poslije poduzeće Keramika) i kino, a imalo je desetak zaposlenika. Godine 1951. promijenilo je naziv u Gradsko obrtno poduzeće sa uslužnim djelatnostima. Nakon reorganizacije poduzeća, uz uslužne djelatnosti započela je i metalska proizvodnja, najprije jednostavnih metalnih profila za vrata i prozore. Godine 1954. preimenovano je u Obrtno poduzeće Jedinstvo, a 1965. u Mihaljekovu Jarku izgrađena je komunalna infrastruktura i prva proizvodna hala, te osnovan pogon ljevaonice. Broj zaposlenih povećao se tada na približno 200. Od 1968. naziva se Proizvodno-montažno poduzeće Jedinstvo. OOUR-i Metalni pogoni, Ljevaonica i Zajedničke službe zaključile su 1973. Samoupravni sporazum o udruživanju u radnu organizaciju Proizvodno montažno poduzeće Jedinstvo Krapina. Sredinom 1970-ih tvornički je krug proširen, izgrađena je nova hala sa skladištem te dograđena ljevaonica. Tijekom godina proizvodnja se povećavala i broj zaposlenih je rastao (1978. približno 600).

Modularna zgrada Veleučilišta Baltazar u Zaprešiću, proizvedena 2009.

Godine 1979. izrađen je prvi prototip kontejnerske kućice za različite namjene (poslovni prostor, smještaj, kuhinja, skladište i dr.), koja je postala jedan od ključnih proizvoda poduzeća. Jedinstvo je 1980-ih proizvodilo oko 3000 kontejnerskih kućica godišnje, a s uspješnim poslovanjem i prodajom, najvećim dijelom na inozemnom tržištu, nastavilo je i nakon 1990. Godine 1992. postalo je dioničko društvo u vlasništvu malih dioničara, a 2016. preoblikovano je u društvo s ograničenom odgovornošću, te je danas u stopostotnome privatnome vlasništvu. Iako se potkraj 1990-ih broj zaposlenih smanjio na približno 300, kao grupa povezanih društava poduzeće danas zapošljava oko 800 radnika, među kojima 30 inženjera građevinske, strojarske i elektrotehničke struke, a raspolaže s 300 000 m2 vlastitih poslovnih prostora, te oko 1 000 000 m2 zemljišta u Krapini, Rijeci i Zagrebu.

Proizvodni program obuhvaća: stambene i uredske kontejnere, sanitarne kontejnere, modularne objekte različitih namjena (uredi, škole, dječji vrtići, studentski domovi, trgovine, garderobe, radionice, autosaloni i dr.), specijalne kontejnere za tehničke namjene (smještaj elektroopreme, telekomunikacijske opreme, mjerne i regulacijske opreme, plinskih analizatora), modularne montažno-demontažne objekte, metalne konstrukcije za proizvodne i skladišne hale, trapezno profilirane limove, opremu za ceste (portale, naplatne kućice, konstrukcije i kompletne nadstrešnice, zaštitne žičane ograde, zidove za zaštitu od buke), benzinske postaje, kvarcni pijesak. Najveći udio u plasmanu na domaćem tržištu imaju konstrukcije i limovi, a na inozemnom tržištu kontejneri i modularni objekti. Izvoz je u 2016. sačinjavao više od 60% ukupnih prihoda.

Među modularnim objektima postavljenima u inozemstvu ističu se istraživački centar na Antarktici, dječji vrtići u Bremenu, Dresdenu, Münchenu i Freisingu, škole u Dorfenu, Nürnbergu, Kölnu, Ismaningu i Münchenu, uredski prostori u Dachauu, Beču i Grazu, stambene građevine u Münchenu, prihvatilište azilanata u Flörsheimu, a u Hrvatskoj Veleučilište Baltazar, Zaprešić. Ostali su važniji proizvodi kontejneri za poduzeća Monting, Hrvatsku elektroprivredu, Valamar i Lučku upravu Zadar, specijalni kontejneri tehničke namjene za poduzeća Emerson, Siemens, VIPnet i Crosco, stambeni kontejneri u Gunji, stambeni i radni kampovi pri izgradnji autoceste A1, benzinske crpke i elementi vizualnog identiteta poduzeća INA te više cestarinskih i graničnih prijelaza u Hrvatskoj. Poduzeće je također sudjelovalo u izgradnji autocesta i trgovačkih centara u Hrvatskoj. Od 2015. poduzeće se bavi i proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora. Na krovovima proizvodnih i skladišnih hala poduzeća instalirane su integrirane sunčane elektrane ukupne snage 1 MW. Za nastup na njemačkome tržištu osnovalo je poduzeće Container Modul Systeme GmbH u Düsseldorfu.


Ostali podatci
Što pročitati?

D. Kozina: Krapinska vremena. Krapina, 2013., str. 162–167.

Mrežne poveznice
Jedinstvo Krapina d. o. o.
Norveška istraživačka postaja Troll na Antarktici, modularni objekt proizveden 2004.

Složeno poduzeće (grupa) iz Krapine koje se bavi metalskom proizvodnjom, građevinarstvom, eksploatacijom kvarcnoga pijeska i vode te proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Krapina
Godina osnutka
1947.
Prijašnji nazivi

Gradsko obrtno poduzeće (1947–54)

Jedinstvo (1954–2016)

Jedinstvo Krapina (od 2016)


Kategorije i područja
Kategorija
Područje