Objavljeno: .
Ažurirano: 12. lipnja 2023.

Lipik glas d. o. o., poduzeće za proizvodnju stakla sa sjedištem u Lipiku, osnovano 1961; jedan od vodećih svjetskih proizvođača stakala za luksuzne automobile.

Pod prvotnim nazivom Tvornica ravnog stakla Lipik, poduzeće je započelo proizvodnju 1966. s približno 350 zaposlenih. Pogoni za proizvodnju stakla bili su smješteni u Lipiku, a proizvodnja sirovine odvijala se u rudnicima kvarcnoga pijeska u nedalekom Vraniću te u Vrtlinskoj kraj Čazme. Pogon separacije i flotacije nalazio se u Jagmi kraj Lipika. Zbog sve većih potreba za kvalitetnim staklom za preradbu te uvođenjem novih proizvoda, tvornica je početkom 1970-ih bila modernizirana i opremljena novim strojevima. U razdoblju 1972‒75. počelo se proizvoditi kaljeno i laminirano staklo za potrebe građevinarstva i industrije motornih vozila, a 1976. izgrađen je novi pogon za proizvodnju stakla lijevanjem i valjanjem, čime je domaće tržište bilo obogaćeno asortimanom građevnoga stakla koje se do tada uvozilo (profilirana, ornamentna i armirana stakla u boji).

Godine 1981. tvornica je zbog velike inozemne potražnje udvostručila kapacitete zadržavši isti asortiman proizvoda, te nastavila djelovati pod novim imenom ‒ Industrija stakla dr. Nikola Miljanić-Ratar. Sredinom 1980-ih zapošljavala je oko 820 radnika, a godišnje proizvodila četiri milijuna m2 ravnoga stakla, 70 000 t lijevanoga stakla, 500 000 m2 sigurnosnoga stakla (kaljenoga i laminiranoga), te 150 000 t kremenog pijeska, čime se podmirivalo više od polovice jugoslavenskih potreba za lijevanim staklom te gotovo četvrtina potreba za sigurnosnim staklom. U drugoj polovici 1980-ih osposobljeno je novo postrojenje za pranje i klasiranje kremenoga pijeska.

U Domovinskome ratu tvornica je nakratko bila okupirana, a 1992. nastavila je s radom pod nazivom Industrija stakla Lipik s. p. o. s približno 290 zaposlenih radnika. Zbog šteta nanesenih ratnim djelovanjem pokrenute su samo proizvodnja lijevanoga stakla na manjem postrojenju, dio proizvodnje kaljenoga i laminiranoga stakla, te proizvodnja kremenoga pijeska također sa znatno smanjenim kapacitetom. Poduzeće je 1996. pretvorbom promijenilo organizacijski oblik u dioničko društvo i nastavilo djelovati pod nazivom Hrvatska industrija ravnog stakla Lipik d. d.

Ne snašavši se u novim društveno-ekonomskim okolnostima tijekom tranzicije, 2001. je dospjelo u stečaj, nakon čega su ga iste godine kupila talijanska poduzeća Isoclima i Finest u suradnji s poduzećem Ingra d. d. iz Zagreba, obnovivši i proširivši postojeće proizvodne tvorničke kapacitete. Od tada djeluje pod nazivom Lipik glas d. o. o. Godine 2003. započela je serijska proizvodnja automobilskih stakala visokih performansi za niskoserijska luksuzna vozila kao što su McLaren, Lamborghini, Bentley, Aston Martin i dr. Poduzeće se također bavi proizvodnjom stakala za vlakove, brodove i bijelu tehniku, te pancirnoga stakla otpornoga na projektile iz vatrenog oružja, a gotovo cjelokupnu proizvodnju izvozi. Godine 2019. zapošljavalo je 274 radnika.

Električni automobil Nevera poduzeća Rimac automobili sa staklima proizvedenima u Lipiku
Lipik Glas d. o. o.
Pogoni poduzeća

Poduzeće za proizvodnju stakla osnovano 1961. u Lipiku.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Lipik
Godina osnutka
1961.
Prijašnji nazivi

Tvornica ravnog stakla Lipik (1961-81)

Industrija stakla dr. Nikola Miljanić-Ratar (1981-92)

Industrija stakla Lipik (1992-96)

Hrvatska industrija ravnog stakla Lipik (1996-2001)

Lipik glas (od 2001)

Povezana poduzeća
Ingra d. d.

Kategorije i područja