Autor: E. Pezelj
Objavljeno: .
Ažurirano: 28. ožujka 2022.

medicinski tekstil, tekstilni materijal dizajniran za neku od mnogobrojnih i raznovrsnih primjena u medicini, od zaštite, njege i higijene tijela, kurativne i implantatne medicine do izvantjelesne primjene. To je visokospecijalizirana vrsta tehničkoga tekstila u funkciji osiguravanja što bolje zdravstvene skrbi i zdravlja ljudi.

Najstariji zapisi o uporabi lana, svile i pamuka u zbrinjavanju ozljeda potječu iz Egipta oko 3000. pr. Kr., a u indijskom spisu starome 2500 godina spominje se šivanje rana konjskom dlakom, kožnim vrpcama, pamukom i životinjskim žilama. Do intenzivnoga razvoja suvremenoga medicinskog tekstila došlo je u posljednjoj četvrtini XX. st., od kada se bilježi stalni globalni rast te otvaraju nove i sve sofisticiranije mogućnosti primjene. Posljedica je to snažnog razvoja u području medicine, ali i pojave novih vlakana i tekstilnih materijala posebnih svojstava, tehnološkoga napretka u njihovoj proizvodnji te razvoja nanotehnologije.

Materijali prevučeni poliuretanskim naslojem za medicinsku uporabu proizvedeni u poduzeću Čateks

Vrste

U osnovi većinu medicinskoga tekstila čine netkani tekstil i raznovrsne tkane i pletene plošne strukture. Kako bi se postigla ciljana funkcionalnost, pri izradbi proizvoda valja ispuniti vrlo visoke zahtjeve u pogledu vrste, sastava, strukture i konstrukcije proizvoda te kombinacije vlakana i materijala. Mnoge vrste medicinskoga tekstila imaju dvoslojnu i višeslojnu konstrukciju, a kombiniraju se visokoapsorptivni i nepropusni materijali. Kod pojedinih vrsta iznimno su važne karakteristike površine (glatkoća, antimikrobna svojstva), mikroporoznost i nanoporoznost, bioaktivnost, biorazgradljivost, sorpcijska svojstva i morfologija vlakna, membrana i konstrukcija. Sve vrste medicinskoga tekstila trebaju imati mogućnost sterilizacije (toplina, zračenje), odgovarajuća mehanička svojstva, kemijsku inertnost, ne smiju izazivati iritaciju kože i alergiju, ne smiju biti toksični, kancerogeni i moraju biti biološki kompatibilni. Prema svojim značajkama i namjeni medicinski tekstil svrstava se u četiri skupine: tekstil koji pokriva područje brige o zdravlju i higijeni bolničkog osoblja i pacijenata, tekstil koji služi za njegu rana, za apsorpciju krvi i eksudata i sl., ugradbeni tekstilni materijal te izvantjelesni medicinski tekstil.

Razni proizvodi od materijala prevučenoga poliuretanskim naslojem za medicinsku uporabu proizvedeni u poduzeću Čateks

Od tekstila koji pokriva područje brige o zdravlju i higijeni bolničkog osoblja i pacijenata izrađuje se zaštitna i kirurška odjeća, različiti brisači, posteljina, pelene i sl. To su najčešće tkani i netkani materijali izrađeni od pamuka, viskoze, poliestera, polietilena, polipropilena, a pelene imaju i upijajuću jezgru s apsorbirajućim česticama Na-poliakrilata.

Stroj za prevlačenje materijala poliuretanom u poduzeću Čateks

Automatizirani proces proizvodnje kirurških maski u poduzeću Splendor tekstil, 2020.

Od tekstilnih materijala koji služe za njegu rana kao vanjska zaštita od infekcija, za apsorpciju krvi i eksudata, kao podloga za apliciranje lijekova i pospješivanje zacjeljivanja izrađuju se komprese, zavoji, gaze, obloge, flasteri, maske i sl. Obloge za liječenje kroničnih rana izrađuju se od netkanih ili mrežastih struktura s hitinom, hitozanom, Na-alginatom i Ca-alginatom za vlažno cijeljenje rana, Na-karboksimetil celulozom, uz dodatak nanočestica i nanokapsula srebra, zlata, cinka i dr.

U ugradbene tekstilne materijale, implantate, spadaju različiti kirurški konci, implantati mekoga tkiva, umjetne žile, tetive, ligamenti, hrskavice i zglobovi, mrežice, kardiovaskularni implantati, srčani zalisci i dr. Izrađuju se od finih vlakana kružnoga presjeka, a specifičnosti izradbe ovise o primjeni (monofilamenti konci rade se od poliamida, poliestera, polipropilena, kolagena, polilaktida, politetrafluoretilena i dr.; meki implantati od tkanoga i netkanoga tekstila i pletenih struktura, poliestera, poliamida, polietilena, hitina, politetrafluoretilena i dr.).

Izvantjelesni medicinski tekstil se u obliku specijalnih filtara od mikroporoznih membrana rabi u mehaničkim napravama za pročišćavanje i oksigenaciju krvi, kao što su umjetni bubreg (dijaliza), umjetna pluća (oksigenacija krvi), umjetna jetra (čišćenje plazme). Izrađuje se od šupljih viskoznih, bakrenih, poliesterskih, polipropilenskih i silikonskih vlakana definirane veličine pora (dijaliza 1‒8 nm, hemofiltracija 3‒60 nm, izmjena plazme 0,2‒0,6 nm).

Najveća tržišta medicinskoga tekstila su SAD i Europa, a proizvodnja je u najvećoj mjeri koncentrirana u Kini, Indiji, Njemačkoj i Americi.

Medicinski tekstil u Hrvatskoj

Proizvodnja sanitetskoga materijala u Hrvatskoj započela je 1935. u Mrzlom Polju Mrežničkom osnutkom Jugoslavenske industrije vate i zavojne robe Antun Petreš, koja se svrstala među vodeće proizvođače sanitetskoga tekstila. Konfiscirana je nakon II. svj. rata. Veći je dio resursa tvornice potom raseljen: predionica u Zagreb i Niš, proizvodnja vate u Dugu Resu, a proizvodnja utkanih zavoja i mjesečnih uložaka u Čakovec. Godine 1947. osnovana je Tvornica sanitetskoga materijala Lola Ribar Karlovac za proizvodnju zavojnoga materijala. Kao dioničko društvo Lola Ribar, poduzeće posluje od 1993. Godine 2008. započelo je s restrukturiranjem i modernizacijom proizvodnje, te je danas jedino poduzeće u Hrvatskoj i jedno od najvećih u Europi koje se bavi industrijskom proizvodnjom sanitetskoga materijala. Godine 1993. s radom je započelo poduzeće Meditex iz Zaboka, koje se usmjerilo na proizvodnju jednokratne medicinske konfekcije od netkanoga tekstila. Nekoliko manjih proizvođača posljednjih se godina profiliralo kao poduzeća za proizvodnju medicinske zaštitne odjeće.

Zavojna vata poduzeća Lola Ribar

Šivanje medicinske navlake u poduzeću Čateks, 2020.

Zbog pandemije uzrokovane pojavom virusa SARS-CoV-2 i bolesti COVID-19, u svrhu sprječavanja širenja zaraze, u proljeće 2020. više je hrvatskih tekstilnih poduzeća i različitih institucija poput Varteksa iz Varaždina, Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom URIHO iz Zagreba, Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom DES iz Splita i dr. započelo s proizvodnjom zaštitnih maski za lice.

Automatizirani proces proizvodnje kirurških maski u poduzeću Splendor, 2020.

Pakiranje četveroslojne maske s nanofilterom poduzeća Splendor
medicinski tekstil
Zaštitne maske

Tekstilni materijal dizajniran za neku od mnogobrojnih i raznovrsnih primjena u medicini.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje