Objavljeno: .
Ažurirano: 5. studenoga 2018.

Muzej betinske drvene brodogradnje, muzej posvećen lokalnoj tradicijskoj drvenoj brodogradnji, posebice umijeću gradnje gajete betinke, osnovan u Betini na Murteru 2015.

Još su 1970-ih, želeći osnovati zavičajni muzej Betine, članovi vaterpolskog i plivačkog kluba Brodograditelj prikupili stare brodograditeljske, težačke i uporabne alate, fotografije i sl. Međutim, zamisao o muzeju nije ostvarena do 2013., kada je Općina Tisno pokrenula oblikovanje muzejske koncepcije. U prikupljanje eksponata bili su uključeni stanovnici otoka te posebice članovi udruge Betinska gajeta 1740.

Obrtnički način izradbe broda prenosio se većim dijelom usmenom predajom, s glavnoga majstora na najsposobnijega šegrta. Zbirkom i postavom Muzeja betinske drvene brodogradnje nastoje se očuvati znanja o tradicijskoj drvenoj brodogradnji kao dijelu hrvatskoga pomorskog naslijeđa i europske pomorske kulturne baštine. Najznačajniji od betinskih brodova je → gajeta betinka, višenamjenski drveni brod lokalnog stanovništva za prijevoz ljudi, životinja i dobara do drugih otočnih i prekomorskih posjeda, prilagođen i ribarenju. Ministarstvo kulture RH je 2015. umijeće gradnje gajete betinke zaštitilo kao nematerijalno kulturno dobro i uvrstilo ga u Registar kulturnih dobara RH.

Prikazom brodograditeljskih znanja, alata i etnografskih predmeta iz područja brodogradnje, ribarstva, poljoprivrede i svakodnevice od XIX. st. do danas, Muzej predočava kontekst nekadašnjega života u kojem su nastali drveni brodovi betinske brodogradnje. U muzejskom fundusu nalazi se oko 400 predmeta, a postav je podijeljen na dva dijela. Prvi dio posvećen je ulozi broda u svakodnevnom životu stanovnika otoka Murtera, ribarenju, njihovim plovidbama do maslinika i vinograda i korištenju gajeta za druge namjene. Drugi je dio postava posvećen tehničkim detaljima gradnje i materijalu brodova (drvo), s detaljnim uvidom u vještinu tradicijske brodogradnje. Dio postava čine moderna brodograditeljska radionica s alatima za grubu i finu obradbu drva, instalacija jarbola i lantine s izvornim jedrom, koje se po potrebi može dignuti i spustiti, a izloženo je i pet maketa drvenih brodica brodomaketara Luciana Kebera, s najvećom bracerom dugom 1,3 m. Moderne multimedijske tehnologije dio su postava, pa se tako s pomoću multimedijskog zaslona ugrađenoga u tradicionalni brodograditeljev radni stol mogu istražiti dijelovi gajete betinke te se može sastaviti vlastiti virtualni brod, a iz multimedijske simulacije putova koji su proizlazili iz životnih potreba stanovnika Betine i Murtera u različitim godišnjim dobima dobiva se uvid u različite uloge broda u životu stanovništva.


Ostali podatci
Muzej betinske drvene brodogradnje
Postav Muzeja betinske drvene brodogradnje

Muzej posvećen lokalnoj tradicijskoj drvenoj brodogradnji, posebice umijeću gradnje gajete betinke, osnovan u Betini na Murteru 2015.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Betina na Murteru
Godina osnutka
2015.

Kategorije i područja