Objavljeno: .
Ažurirano: 8. veljače 2023.

Muzej policije, specijalizirani muzej u Zagrebu koji se bavi prikupljanjem, čuvanjem, zaštitom i izlaganjem materijalne baštine hrvatskih redarstvenih snaga, osnovan 2001. pri Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) RH.

Prvi muzeji vezani uz redarstvenu službu bili su kriminalistički muzeji namijenjeni obrazovanju struke i njezinih budućih članova. Prvi takav muzej, Kriminalni muzej u Zagrebu, osnovan je 1909. naredbom Odjela za unutarnje poslove tadašnje Zemaljske vlade, a nakon stvaranja Kraljevine SHS muzejske zbirke preseljene su u Sremsku Kamenicu u Srbiji. Nakon II. svj. rata osnovan je Kriminalistički muzej kojega su, iako je nakon velike poplave u Zagrebu (1964) zatvoren, izlošci ostali sačuvani. Od 1976. do 1990. taj je muzej djelovao u sklopu nekoliko državnih institucija. Iznova je započeo s radom 1993. u sklopu Obrazovnoga centra MUP-a, no građa je ubrzo zapuštena.

Kriminalistički kovčeg

Komplet za izuzimanje latentnih otisaka prstiju

Današnji Muzej policije preuzeo je slabo očuvanu građu nekadašnjega Kriminalističkoga muzeja te muzejske, arhivske i druge povijesne predmete u posjedu MUP-a RH koji svjedoče o sredstvima i načinu borbe tijekom Domovinskoga rata. Od bivšega uredništva časopisa Halo 92 Muzej je preuzeo veći dio fotodokumentacije od nekoliko desetaka tisuća fotografija. Muzejsku građu danas čini oko 3000 predmeta razvrstanih u zbirke (svaka s podzbirkama): Oružje iz Domovinskoga rata, Odore i dijelovi odora, Policijsko znakovlje, Policijska vozila, Uredska oprema i tehnika, Kriminalistička tehnika, Kriminalistička zbirka, Komunikacijska tehnika, Osobni dokumenti i predmeti koje izdaje MUP, Ostali dokumenti, Nacionalni programi, Policijska oprema, Fotografije, Nagrade, Civilna zaštita, Vatrogastvo, Vojni ordinarijat te Izvanpolicijski sadržaji. Iako nema stalni postav muzejska se građa predstavlja javnosti putem izložbi, predavanja, publikacija i ostalih edukativnih programa, a fotografije i kratak opis dijela građe mogu se pregledati i na muzejskim mrežnim stranicama.

Izložba policijskoga znakovlja, 2014.

Muzej raspolaže knjižnim fondom od približno 1000 djela, raspoređenim u više cjelina, poput rada policije, prava, oružja i dr., te je izdavač monografija Cestovna vozila hrvatske policije od 1913. do 2013. (2014) i Zrakoplovna jedinica MUP-a od 1967. do 2015. (2015) te kataloga izložbe Oružje iz zbirke Muzeja policije (2013).


Ostali podatci
Što pročitati?

Ž. Jamičić: Muzej policije u osnutku. Informatica museologica, 33(2002) 3−4, str. 109−111.

Oružje iz zbirke Muzeja policije (katalog izložbe). Zagreb, 2013.

Cestovna vozila hrvatske policije od 1913. do 2013., Zagreb, 2014.

Zrakoplovna jedinica MUP-a od 1967. do 2015., Zagreb, 2015.

Muzej policije

Specijaliziran muzej u Zagrebu koji se bavi prikupljanjem, čuvanjem, zaštitom i izlaganjem materijalne baštine hrvatskih redarstvenih snaga, osnovan 2001. pri Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) RH.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
2001.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Područje