Objavljeno: .
Ažurirano: 1. listopada 2019.

Pastor Tvornica vatrogasnih aparata d. d. (Pastor – TVA), metaloprerađivačko poduzeće za proizvodnju vatrogasnih aparata i popratne opreme, osnovano 1930. u Zagrebu.

Ime nosi po osnivaču Feliksu Pastoru (1908–1947), koji je u Vlaškoj ulici pokrenuo malu radionicu za popravak vatrogasnih aparata, a ubrzo potom i prvu manufakturu za proizvodnju vatrogasnih aparata na području Kraljevine Jugoslavije. Proizvodili su se aparati na vodu, kemijsku pjenu i ugljikov tetraklorid. Već potkraj 1930-ih poduzeće je bilo poznato u europskim okvirima, predstavljajući se redovito na izložbama u Londonu, Parizu i Bruxellesu.

Nakon II. svj. rata, 1948., tvornica je nacionalizirana te je nastavila djelovati kao Gradsko poduzeće za proizvodnju vatrogasnih aparata i pribora, s približno 60 zaposlenih. Prvih godina nakon nacionalizacije bavila se samo popravcima i održavanjem vatrogasnih uređaja. Početkom 1950-ih proizvodnja je ponovno pokrenuta. Ponovna promjena naziva slijedila je 1951., od kada poduzeće nosi naziv Tvornica vatrogasnih aparata. Godine 1958. proizvedeno je 23 130 komada aparata za gašenje požara, a zaposlenih je bilo oko 120. Poduzeće je 1963. ponovno promijenilo naziv u Tvornica vatrogasnih aparata i automatskih instalacija.

Zbog ubrzanoga razvoja i povećanja opsega proizvodnje, 1965. izgrađena je nova tvornica u Selskoj cesti. Tada je započela i proizvodnja stabilnih automatskih instalacija, novih vatrogasnih vozila te ostale protupožarne opreme. Za svoje proizvode poduzeće je 1975. dobilo međunarodnu nagradu Pheonicia International Trade Trophy na Malti. Godine 1978. otvoren je novi pogon u Rakitju, gdje se, uz već uhodanu strojarsku proizvodnju, razvila i proizvodnja električnih uređaja (vatrodojavne centrale, javljači požara). Početkom 1980-ih tvornica je proizvodila oko 200 000 vatrogasnih aparata godišnje, a oko 30% svojih proizvoda i usluga izvozila je u inozemstvo.

Pastor – Tvornica vatrogasnih aparata, zgrada u Selskoj cesti u Zagrebu, 1976.

Proizvodni pogon vatrogasnih aparata u tvornici Pastor – Tvornica vatrogasnih aparata u Selskoj cesti u Zagrebu, 1976.

U novim društveno-ekonomskim okolnostima, poduzeće je 1992. privatizirano i podijeljeno na dva potpuno neovisna dijela: Pastor – TVA d. d. sa sjedištem u Selskoj cesti i Pastor inženjering d. d. sa sjedištem u Rakitju. Pastor – TVA nastavio je proizvodnju vatrogasnih aparata i ostalih popratnih uređaja, dok se Pastor inženjering usmjerio na projektiranje i izvođenje protupožarnih sustava kao što su instaliranje sprinkler sustava, projektiranje i instaliranje sustava gašenja pjenom i plinovima, sustava vatrodojave i plinodetekcije.

Tlačna proba spremnika u pogonu, Pastor – Tvornica vatrogasnih aparata

Izradba sitotiska, Pastor – Tvornica vatrogasnih aparata

Unutarnja plastifikacija vatrogasnog aparata, Pastor – Tvornica vatrogasnih aparata

Spremnici vatrogasnih aparata, Pastor – Tvornica vatrogasnih aparata

Godine 2002. Pastorove sastavnice povezale su se u Pastor grupu. Pastor – TVA je svoje pogone preselio 2006. u Rakitje, dok su na staroj lokaciji u Selskoj cesti podignuti poslovni objekti. Pastor grupa ima ukupno 12 poduzeća koja posluju u sedam zemalja (Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija, Kosovo i Rusija) te zapošljava oko 300 radnika, od kojih 240 u Hrvatskoj. S godišnjom proizvodnjom od približno 200 000 vatrogasnih aparata najveći je proizvođač takvih proizvoda u jugoistočnoj Europi s izvozom koji doseže 70% proizvodnje.


Ostali podatci
Što pročitati?

Privredni razvoj od 19531963. godine. U: Crvena Trešnjevka. Zagreb, 1982., str. 312.

Pastor – Tvornica vatrogasnih aparata d. d.

Metaloprerađivačko poduzeće za proizvodnju vatrogasnih aparata i popratne opreme, osnovano 1930. u Zagrebu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1930.
Prijašnji nazivi

Radionica za popravak vatrogasnih uređaja (1930–48)

Gradsko poduzeće za proizvodnju vatrogasnih aparata i pribora (1948–51)

Tvornica vatrogasnih aparata (1951–63)

Tvornicu vatrogasnih aparata i automatskih instalacija (1963–92)

Pastor – Tvornica vatrogasnih aparata (1992–2002)

Pastor grupa (od 2002)


Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje