Objavljeno: .
Ažurirano: 13. lipnja 2022.

Pazinka, kemijsko-tekstilno poduzeće osnovano 1958. u Pazinu pod nazivom Tekstilna industrija Pazin (TIP). Osnovu djelatnosti poduzeća činila je proizvodnja tekstila od prirodnih materijala, sintetike, efektne pređe i tapeta. Tvornički sklop podignut je na zapadnoj gradskoj periferiji, u selu Valići, stanovnici kojega su zbog njegove izgradnje bili preseljeni u druge dijelove grada. Proizvodnja pamučnih tkanina započela je na 42 tkalačka razboja. Već potkraj iste godine koje je osnovano, poduzeće je promijenilo naziv u Pazinka te povećalo kapacitet tkaonice na 128 tkalačkih razboja.

Tvornica se ubrzano razvijala, prihvaćajući nove proizvodne tehnologije i postajući stožernom točkom gospodarskoga razvoja cijele regije te isporučujući svoje proizvode mnogim kupcima na domaćem i inozemnom, ponajviše europskom, ali i sjevernoameričkom tržištu. Godine 1965. tkaonica je potpuno rekonstruirana, kapacitet se povećao na 18 milijuna m2 pamučne tkanine na godinu, a bilo je zaposleno 660 radnika. U razdoblju 1969–73. izgrađen je novi pogon kapaciteta od 3300 t na godinu za proizvodnju i bojenje sintetičke pređe (teksturirana poliesterska pređa, polipropilen filament, taslan teksturirana pređa i ovijena elastomerska pređa), namijenjene proizvodnji trikotaže, dekorativnih tkanina, čarapa, sportske odjeće, za oblaganje namještaja, unutrašnjosti automobila i dr. Na temelju zajedničkog ulaganja s talijanskim partnerima tvornica je 1973. uvela i proizvodnju efektne pređe. Program proizvodnje sastojao se od dodavanja efekata, čupavljenja i bojenja pređe proizvedene iz mješavina prirodnih i sintetičkih vlakana različitih finoća, bio je namijenjen izradbi modne odjeće u trikotažnoj industriji, a kapacitet je bio 500 t na godinu. Proizvodnja tapeta započela je potkraj 1960-ih, a poseban pogon izgrađen je 1975. Zasnivala se na papirnatim, plastificiranim i pjenastim zidnim tapetama, ukupna kapaciteta približno četiri milijuna rola na godinu. Zbog veće orijentacije na kemiju i petrokemiju, u tom razdoblju poduzeće je proširilo naziv u Pazinka, kemijsko-tekstilna industrija.

Godine 1986. izgrađena je predionica u Žminju, a 1987. u okviru sklopa za sintetiku pogon za proizvodnju polipropilenskoga filamenta, kapaciteta 800 t na godinu. Godine 1988. izgrađena je nova predionica pamuka godišnjega kapaciteta 1000 t. Proizvodni kompleks nakon intenzivnoga širenja i izgradnje novih pogona obuhvaćao je površinu od 13 ha. Proizvodnja je 1973–90. bila organizirana u OOUR-ima Tekstil, Sintetika, Efektna pređa te Uslužne djelatnosti koji su činili pogoni za protektiranje autoguma za teretna motorna vozila i proizvodnju graviranih valjaka za duboki bakrotisak. Stručnoj edukaciji radnika Pazinke znatno je pridonijela Srednja tekstilna škola s trogodišnjim trajanjem, osnovana u Pazinu 1973. U razdoblju 1985–88. poduzeće je zapošljavalo najveći broj radnika, oko 1800, a među najzaslužnijim osobama za uspjeh bio je Miljenko Benčić, glavni direktor od osnutka do 1989.

Broj zaposlenih nekoliko je godina stagnirao, početkom 1990-ih počeo je opadati, a tvornica se približavala svojem krahu. Pretvorbom društvenoga poduzeća 1992. Pazinka je postala dioničko društvo, a 2001. otvoren je stečajni postupak. Broj zaposlenih 1991. iznosio je 1464, u vrijeme otvaranja stečaja 667, 2003. bio je smanjen na 400. Tvornica je likvidirana 2009., a u njezinim pogonima nastavilo je poslovati više novih pravnih subjekata.


Ostali podatci
Što pročitati?

20 godina rasta (poseban broj posvećen obljetnici poduzeća). Pazinka, list radnog kolektiva Pazinke Pazin, 8(1978) 74.

30 godina rasta, 1958–1988 (poseban broj posvećen obljetnici poduzeća). Pazinka, glasilo radnika RO Pazinka, kemijsko-tekstilne industrije Pazin, 18(1988) 173–174.

Pazinka

Kemijsko-tekstilno poduzeće.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Pazin
Godina osnutka
1958.
Godina prestanka rada
2009.
Prijašnji nazivi

Tekstilna industrija Pazin (TIP) (1958)

Pazinka (1958–2009)


Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje