Objavljeno: .
Ažurirano: 30. studenoga 2018.

Pomorski centar za elektroniku d. o. o. (PCE), poduzeće osnovano 1992. u Splitu radi održavanja i razvoja visokosofisticiranih elektroničkih uređaja i sustava za potrebe HV-a i civilnoga tržišta. Sljednik je poduzeća Elektronski centar Jugoslavenske ratne mornarice, osnovanoga 1953. u Divuljama kraj Trogira prema zapovijedi Komande JRM-a, u svrhu školovanja stručnjaka elektroničara te radi ugradnje, remonta i održavanja elektroničkih uređaja, ponajprije na ratnim brodovima. Centar je 1958. preimenovan u Mornarički remontni zavod za elektroniku. Njegova obrazovna namjena prestala je preseljenjem Elektronskoga školskog centra, dotadašnjega dijela Elektronskoga centra JRM-a, u Pulu 1961., gdje djeluje pod nazivom Mornaričkotehnička elektronička škola. Zavod je bio izravno podređen Mornaričkoj tehničkoj upravi Saveznoga sekretarijata za narodnu obranu. Sastojao se od upravnoga (zapovjedništvo, projektni te razvojni biro), financijskoga te proizvodnoga dijela (radarske, radijske, topničke, mehaničke, hidroakustičke radionice). Od 1965., kada su u JRM stigli novi tipovi brodova i podmornica, Zavod je potpuno preuzeo brigu o opremanju i održavanju mornaričke elektronike. Godine 1968. preseljen je na prostor ratne luke Lore u Splitu, a 1971. ponovno je promijenio naziv u Mornarički elektronski zavod. Od 1976. djelatnost je proširena na razvoj novih elektroničkih sustava, rekonstrukciju starih te baždarenje i popravak elektroničkih mjernih instrumenata, a od kraja 1980-ih počeo je provoditi i metrološka istraživanja. U Zavodu je 1990. bilo zaposleno oko 200 radnika, od kojih 30 djelatnih vojnih osoba, te je posjedovao vrijednu elektroničku vojnu opremu. JNA ga je iselila 1991. Sredstva i oprema odneseni su, tehnička, tehnološka te osobna dokumentacija djelatnika otuđena je, a prostor devastiran.

Vlada RH 1992. donijela je odluku o osnivanju današnjega poduzeća. Dio sredstava dotadašnjega Mornaričkoga elektronskog zavoda vraćen je PCE-u, koji se otad bavi projektiranjem, ugradnjom, razvojem i održavanjem elektroničkih sustava, školovanjem pripadnika Oružanih snaga RH za njihovu uporabu te umjeravanjem mjerila električne veličine. Čini ga Elektronički centar usmjeren na elektroniku vojnih sustava i Centar za proizvodnju, gdje se proizvode dijelovi za kućanske aparate. Među postignućima PCE-a ističu se elektronička rješenja komunikacijskih, oružanih, radarskih i specijalnih podvodnih sustava te sustava za nadzor granice. Od početka 2010-ih ima oko 75 zaposlenih.


Ostali podatci
Što pročitati?

S. Kovačev, Z. Matijaščić, J. Petrović: Vojnoindustrijski kompleks SFRJ, Mornarički elektronski zavod –- Split. Polemos, 9(2006) 1, str. 185−186.

Pomorski centar za elektroniku d. o. o.
Poduzeće osnovano 1992. u Splitu radi održavanja i razvoja visoko sofisticiranih elektroničkih uređaja i sustava za potrebe Hrvatske vojske i civilnog tržišta.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Split
Godina osnutka
1953.
Prijašnji nazivi

Elektronski centar Jugoslavenske ratne mornarice (1953–58)

Mornarički tehnički remontni zavod za elektroniku (1958–61)

Mornaričkotehnička elektronička škola (1961–71)

Mornarički elektronski zavod (1971–92)

Pomorski centar za elektroniku (od 1992)


Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje