Objavljeno: .
Ažurirano: 8. veljače 2023.

Povijesni i pomorski muzej Istre (Museo storico e navale dell’ Istria), javna muzejska ustanova koja se bavi poviješću Istre i grada Pule srednjega i novoga vijeka, osnovana 1955. u Puli kao Muzej narodnooslobodilačke borbe Istre.

Muzej je od osnutka smješten u mletačkoj utvrdi Kaštel iz XVII. st.

Povijesni i pomorski muzej Istre

Od 1962. naziva se Muzej narodne revolucije Istre. Postav muzeja je 1966. proširen prikazima i izlošcima iz razdoblja političkog i narodnosnog osvješćivanja Hrvata i Slovenaca Istre te prikazima razdoblja od propasti Austro-Ugarske Monarhije do napada saveznika na Kraljevinu Jugoslaviju, a 1969. prikazima i izlošcima iz razdoblja 1945−54. Nakon proglašenja hrvatske samostalnosti, naziv je 1990. promijenjen u Povijesni muzej Istre te je djelatnost proširena na širu povijest Istre. Od  2001. Muzej nosi ime Povijesni muzej Istre – Museo storico dell’ Istria, a od 2011. Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell’ Istria.

Muzej čine Odjel povijesti pomorstva i brodogradnje, Odjel za povijest grada Pule, Odjel srednjovjekovne povijesti Istre, Odjel novovjekovne povijesti Istre, Dokumentacijski odjel i Odjel muzejske knjižnice. Muzej od 2011. upravlja sustavom pulskih podzemnih skloništa Zerostrasse, od 2015. Posjetiteljskim centrom Herman Potočnik Noordung u restauriranoj austrougarskoj vodospremi, te od 2016. Kućom fresaka u Draguću.

U stručnim odjelima Muzeja okupljeno je 17 zbirki, među kojima numizmatička, grafička i kartografska zbirka, zbirke pomorstva i brodogradnje, oružja i vojne opreme, ordena, medalja, plaketa, diploma, pečata i grbova, filmskih, audio i video zapisa, fotografija, zastava, starih razglednica, spomenika, značajnih ličnosti, subgradskog i gradskog života i dr. Fundus muzeja čini više od 100 000 predmeta kulturno-povijesnoga, političkoga, vojnog i etnografskoga obilježja.

Zbirka pomorstva i brodogradnje obuhvaća tradicionalni brodograđevni alat s kraja XIX. st. i prve polovice XX. st. koji se rabio u Pomorskom arsenalu u Puli (→ Uljanik), uporabne predmete pronađene na podmorskim olupinama austrougarskoga bojnog broda Szent István, austrougarskoga putničkog parobroda Baron Gautsch, talijanskoga razarača Cesare Rossarol i Viribus Unitis, najvećega broda austrougarske ratne mornarice, nacrte ratnih brodova izgrađenih u Pomorskom arsenalu u Puli, različite predmete brodske opreme, brodske mjerne instrumente, zastave, nacrte, različite stručne publikacije i dr. U muzejskom dvorištu izložena je tradicijska ribarska brodica Luigi, jedina sačuvana ribarska brodica tipa → topo.

Topo Luigi, izgrađen u Rovinju 1928., Povijesni i pomorski muzej Istre, Pula

Zbirka oružja i vojne opreme obuhvaća artefakte raznih vojski koji su nađeni u Istri, a potječu iz razdoblja od Mletačke Republike i Habsburške Monarhije do današnjih dana. Iz razdoblja Mletačke Republike u zbirci se čuvaju vrijedni primjerci hladnog oružja (bodeži, kaciga, helebarda, mač schiavona), dok se iz razdoblja XIX. i XX. st. (Austro-Ugarska Monarhija, Kraljevina Italija, Treći Reich, SFRJ i Republika Hrvatska) u njoj nalaze mnogobrojni primjerci hladnoga i vatrenog oružja, vojne opreme, uniformi i oznaka svih rodova vojske.


Ostali podatci
Što pročitati?

D. Mandić: Preobražaj Muzeja narodne revolucije Istre u Povijesni muzej Istre (elaborat). Pula, 1990.

K. Pocedić: Zbirka pomorstva i brodogradnje Povijesnog muzeja Istre. Informatica museologica, 35(2004) 3−4, str. 14−16.

Povijesni i pomorski muzej Istre
Povijesni i pomorski muzej Istre

Javna muzejska ustanova koja se bavi poviješću Istre i grada Pule srednjega i novoga vijeka, osnovana 1955. u Puli kao Muzej narodnooslobodilačke borbe Istre.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Pula
Godina osnutka
1955.
Prijašnji nazivi

Muzej narodnooslobodilačke borbe Istre (1955–62)

Muzej narodne revolucije Istre (1962–90)

Povijesni muzej Istre (1990–2001)

Povijesni muzej Istre – Museo storico dell’ Istria (2001–11)

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell’ Istria (od 2011)

Povezane osobe
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Područje