Objavljeno: .
Ažurirano: 6. prosinca 2018.

Tankerska plovidba d. d., brodarsko poduzeće za obalni i pomorski prijevoz robe, utemeljeno 1955., sa sjedištem u Zadru. Današnji naziv ima od 1994.

Osnovna je djelatnost poduzeća prijevoz svih vrsta tereta morem, zatim prijevoz putnika morem i priobaljem, usluge u pomorskome prometu, spašavanje i tegljenje brodova, opskrba brodova, brodica, odn. jahti pogonskim gorivom te peljarenje u obalnome moru RH. Flotu Tankerske plovidbe čine tankeri (Hrvatska, Donat, Olib, Dugi otok), brodovi za prijevoz suhih tereta (Biograd, Ugljan, Obrovac, Ravni kotari, Nin, Molat, Privlaka), brodovi za naftne prerađevine (Velebit, Vinjerac, Vukovar, Zoilo, Dalmacija, Pag). Brodovi su izgrađeni između 2000. i 2015., većina ih plovi pod zastavom RH, a nekoliko pod zastavom Bahama. Svi su opremljeni najsuvremenijom tehnologijom u svrhu bolje sigurnosti i očuvanja okoliša. Poduzeće ima oko 400 zaposlenika, koji su svi korisnici Zaklade koja posjeduje većinu dionica. Godine 2015. osnovana je Tankerska Next Generation (TNG), poduzeće kojega Tankerska plovidba drži 100% kapitala, kojoj je cilj usredotočiti se isključivo na tržište naftnih prerađevina.

Tanker Donat, izgrađen u brodogradilištu Brodosplit, 2007.

Trgovačka mornarica FNRJ bila je koncentrirana u Rijeci, u brodarskim poduzećima Jugoslavenskoj linijskoj plovidbi (cjelokupna duga plovidba i znatan dio velike obalne plovidbe – tramperi, linijski brodovi i tankeri), Jadranskoj linijskoj plovidbi i Jadranskoj slobodnoj plovidbi. Godine 1955. su iz Jugoslavenske linijske plovidbe izdvojeni tankeri i u Zadru je osnovano specijalizirano poduzeće za prijevoz tekućih tereta morem Jugoslavenska tankerska plovidba. Dodijeljeni su joj tankeri Jajce, Lendava i Goilo, kojima su prve tone sirove nafte prevezene iz luka Crnoga mora za potrebe rafinerije u Rijeci, a prvi poslovni partner bila je INA – Industrija nafte Zagreb. Poduzeću je 1959. pripojeno Brodogradilište Zadar, koje je od 1963. poslovalo pod imenom Jugoslavenska tankerska plovidba – Pogon Brodogradilište Zadar, a glavna mu je djelatnost bila brodogradnja i remont, u početku brodova vlastite plovidbe, a potkraj 1960-ih bilo je jedno od važnijih jadranskih remontnih brodogradilišta. Godine 1962. Jugoslavenskoj tankerskoj plovidbi pripojeno je Brodarsko poduzeće Zadar (s tramperima i drvenim jedrenjacima), a 1969. Turističko i hotelsko poduzeće Turisthotel (sa svim turističkim kapacitetima koje je imalo na području bivšeg kotara Zadar). Time je u sastav poduzeća ušla nova gospodarska djelatnost i od 1970. poslovalo je pod imenom Jugotanker – Turisthotel. Godine 1972. došlo je do udruživanja u radnu organizaciju, poduzeće je kao cjelina ponovno dobilo ime Jugoslavenska tankerska plovidba, a svaki OOUR svoj naziv – Jugotanker (pomorski promet), Turisthotel (turizam) te Brodogradilište. Tijekom 1970-ih Jugoslavenska tankerska plovidba bila je veliko i složeno poduzeće; osim prijevoza svih vrsta tereta morem, turističke i brodograđevne djelatnosti, u svom je sastavu imalo i spremišta za skladištenje tekućih tereta (u teretnoj luci Gaženice; nafta i naftni derivati, sve vrste ulja, melase i loja, te drugih lakih kemikalija), a bavilo se i vanjskom trgovinom, zastupništvom i konsignacijom (A. B. Volvo – Penta iz Göteborga, Schulthess Co. A. G. iz Züricha; brodski motori, rezervni dijelovi, oprema i pribor za njih, maziva, ulja i masti, kemikalije, oprema i pribor za jahte i sportske čamce). Jugotanker je registriran i za obavljanje vanjskotrgovinskih poslova, a usmjerenost na međunarodno tržište nametnula je potrebu za osnivanjem poduzeća u inozemstvu – Adriatic Agenturen B. v. u Rotterdamu (1969; opskrba brodova, čarter, agencijski poslovi, izvoz – uvoz i dr.) i Jadera Holding A. G. Zürich (1970; s afilijacijama Alan Shipping Company u Londonu, Jadera Establishment u Vaduzu, Bulk Shipping Company u Beču i Corisles Shipping Corporation u Monroviji; zaključivanje slobodnoga brodskog prostora, praćenje kretanja na tržištu roba u međunarodnome prometu i posredovanje pri kupoprodaji polovnih brodova). Jugotanker je 1980. osnovao i poduzeće za unutarnju i vanjsku trgovinu Tankerkomerc, koje se bavilo opskrbom brodova. Kako se Jugoslavenska tankerska plovidba bavila različitim djelatnostima, često je dolazilo do organizacijskih promjena, pa je od 1981. poslovala kao SOUR Jugoslavenska tankerska plovidba s radnim organizacijama Jugotanker, Turisthotel, Tankerkomerc i Brodogradilište; Alan Shipping u Londonu pripao je floti, a Adriatic Agenturen u Rotterdamu Tankerkomercu. Flota je 1990. registrirana kao poduzeće Jugotanker p. o., 1992. ime poduzeća promijenjeno je u Tankerska plovidba p. o. Zadar, a pretvorbom 1994. u Tankerska plovidba d. d. Zadar.


Ostali podatci
Što pročitati?

Jugoslavenska tankerska plovidba Zadar. Zagreb, 1975.

I. Paša: Tankerska plovidba Zadar. Razvoj Tankerske plovidbe i njezin doprinos zadarskom kraju. Zadar, 1996.

Mrežne poveznice
Tankerska plovidba d. d.

Brodarsko poduzeće za obalni i pomorski prijevoz robe, utemeljeno 1955., sa sjedištem u Zadru.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zadar
Godina osnutka
1955.
Prijašnji nazivi

Jugoslavenska tankerska plovidba (1955–70)

Jugotanker – Turisthotel (1970–72)

Jugoslavenska tankerska plovidba (1972–90)

Jugotanker (1990–92)

Tankerska plovidba Zadar (od 1992)

Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje