Objavljeno: .
Ažurirano: 16. veljače 2022.

Tvornica tekstila Trgovišće d. o. o., poduzeće za proizvodnju stolnoga i posteljnoga rublja sa sjedištem u Velikom Trgovišću.

Osnovao ga je 1924. u Zagrebu pod nazivom Tvornica za pamučnu industriju d. d. austrijski poduzetnik Felix Pollack iz Beča, u čijem je vlasništvu bilo i više sestrinskih poduzeća u Austriji i Čehoslovačkoj. Odande je dopremljena većina rabljene opreme i strojeva za proizvodnju. Pogoni su bili smješteni u Gradišćanskoj ulici na Črnomercu, a proizvodnja je obuhvaćala izradbu posteljnoga platna, damasta, finih tkanina za rublje i odjeću, flanela i knjigoveškoga platna. Godine 1929. poduzeće je zapošljavalo više od 600 radnika, a proizvodilo je oko 15 000 metara tkanina na dan.

Tvornica za pamučnu industriju, Zagreb, 1930.

Tkalački strojevi, stari pogon u Zagrebu, prva polovica XX. st.

Nakon krize tekstilne industrije tijekom 1930-ih novim vlasnikom tvornice postala je 1940. Švicarska banka, koja je zadržala isti proizvodni program. Nakon II. svj. rata poduzeće je nacionalizirano, te je pod starim nazivom i akronimom Tvorpam započelo obnovu proizvodnje, koja je za rata bila otežana zbog nedostatka sirovina i oštećenih proizvodnih pogona. U tvornici je instalirano 614 mehaničkih tkalačkih stanova, što je uz 723 zaposlena radnika omogućilo proizvodnju od približno 6,9 milijuna metara tkanina na godinu. Sljedeća faza obnove i modernizacije tvornice slijedila je 1958–59., kada je u pogone instalirano 98 automatskih tkalačkih strojeva te nekoliko strojeva za bojenje tekstila. Proizvodnja je tada povećana na 10,9 milijuna metara tkanina na godinu, a poduzeće je zapošljavalo gotovo 2000 radnika. U razdoblju 1960–64. otkupilo je objekte i zemljište Vojne pošte, čime se tvornički prostor gotovo udvostručio.

Etiketa Tvornice za pamučnu industriju, sredina XX. st.

Etiketa Tekstilnoga kombinata Zagreb, druga polovica XX. st.

U jeku okrupnjavanja poduzeće se 1964. spojilo s Predionom Zagreb i Predionom Klanjec u novoosnovani Tekstilni kombinat Zagreb (TKZ). Na taj način stvorena je tehnološko-proizvodna cjelina, koja je uključivala proizvodnju od vlakana do gotovih tkanina i konfekcioniranih proizvoda. Tijekom 1970-ih i 1980-ih proizvodnja je bila organizirana putem OOUR-a, a razvoj tekstilne industrije uvjetovao je ubrzano osuvremenjivanje i rekonstrukciju pogona, uz povećanu uporabu kemijskih vlakana u preradbi.

Kontinuirano bojenje tkanine strojem vlastite izradbe, sredina XX. st.

Kemijska doradba, Zagreb, druga polovica XX. st.

Stroj za snovanje, druga polovica XX. st.

Izdvajanjem Predione Zagreb i Predione Klanjec u zasebna poduzeća 1989., OUR TKZ nastavio je poslovati samostalno. Od početka 1990-ih tvornica je djelovala kao društveno poduzeće, a pretvorbom i privatizacijom 1992. postala je dioničko društvo. S 570 zaposlenih radnika profilirala se kao opskrbljivač mnogobrojnih domaćih hotelijerskih i ugostiteljskih poduzeća te kao izvoznik u europske zemlje. Ostvarivala je proizvodnju od približno pet milijuna metara tkanina na godinu, od čega je 60% činilo damastno stolno i posteljno rublje, a ostatak tkanine za radnu, zaštitnu, namjensku i modnu odjeću.

Zgrada nove tvornice u Velikom Trgovišću, 2019.

Početkom 2000-ih broj radnika smanjio se upola, a 2008. su proizvodni pogoni preseljeni u Veliko Trgovišće te je društvo promijenilo naziv u Tvornica tekstila Trgovišće d. o. o. Zadržan je tradicionalni proizvodni program stolnoga i posteljnoga rublja, no proces kemijske doradbe obavlja se u Italiji, a potom se tkanine vraćaju u tvornicu na konfekcioniranje. Godine 2018. poduzeće je zapošljavalo 85 radnika. Najveći je proizvođač damastnih tkanina u Hrvatskoj, a oko 70% prihoda ostvaruje od izvoza, ponajviše u europske zemlje, te u Rusiju, SAD, Kanadu i dr. Poduzeće je osmislilo svoju maloprodajnu marku Felix in Cotton, proizvode koje nudi u vlastitim prodavaonicama u Zagrebu.

Stroj za snovanje, 2018.

Žakardni tkalački stroj, 2018.

Ostali podatci
Što pročitati?

I. Vutmej: Uz 70. obljetnicu Tekstilnog kombinata Zagreb d. d. Tekstil, 43(1994) 11, str. 626–628.

Tvornica tekstila Trgovišće d. o. o.

Poduzeće za proizvodnju stolnoga i posteljnoga rublja.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Veliko Trgovišće
Godina osnutka
1924.
Prijašnji nazivi

Tvornica za pamučnu industriju (1924–64)

Tekstilni kombinat Zagreb (1964–2008)

Tvornica tekstila Trgovišće (od 2008)


Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje