Objavljeno: .
Ažurirano: 11. svibnja 2021.

Ventilator d. d., tvornica ventilacijskih, termičkih, mlinskih i silosnih uređaja. Osnovao ju je 1932. inženjer Pavao Koporčić, isprva kao projektni ured pod nazivom Biro za projektiranje uređaja za ventilaciju, klimatizaciju i grijanje toplim zrakom, u Savskoj cesti 134 u Zagrebu. Snažnijim razvojem industrije i uvođenjem standardiziranih higijenskih uvjeta u tvornice, rasla je potreba za ugradnjom klimatizacije i ventilacije, posebice u kemijskoj, tekstilnoj i duhanskoj industriji, pa je Biro 1934. počeo proizvoditi ventilatore te sušare za tekstil i drvo. Pogon u Savskoj proširen je, a u današnjoj Horvaćanskoj cesti otvorena je još jedna radionica. Potkraj 1930-ih Biro je zapošljavao 140 radnika, uglavnom majstora i montera te desetak inženjera. Uoči i tijekom II. svj. rata gradili su se moderni tvornički prostori u Radničkoj cesti 32, dovršeni nakon njegova završetka. Tijekom rata proizvodnja se smanjila, a djelatnost se svela na popravke i ugradnju sustava ventilacije i grijanja. Nakon 1946. tvornica je promijenila naziv u Ventilator, a zbog ubrzane industrijalizacije i obnove naglo se širila, zapošljavala 500 radnika te dobila nove poslovne prostore u Bunićevoj ulici i pomoćni pogon limarije u Miramarskoj cesti u Zagrebu. U sklopu tvornice u Radničkoj cesti 1950-ih počela je s radom i ispitna stanica te radionica za izradbu prototipova, a bilo je zaposleno 630 radnika. Godine 1958. Ventilatoru je pripojena Tvornica mlinskih strojeva osnovana 1947. u Stupniku, koja je proizvodila razne vrste mlinskih strojeva i cjelokupnu opremu za silose. Od 1961. proizvodnja grijaćih tijela, kalorifera i malih ventilatora odvijala se u novom pogonu, sa stotinjak radnika u Ogulinu. U proizvodnji i ugradnji uređaja za pročišćivanje zraka te sustava za prozračivanje i grijanje tvorničkih i poslovnih prostora Ventilator je surađivao s inozemnim poduzećima (Stork, Bachko, Blowetherm, Van Tongeren, Cargo-Caire, Swenska i Artos) te rabio njihove licence. Osim proizvodnih pogona u Zagrebu, Stupniku i Ogulinu, osnovan je i Institut za aerodinamička i termodinamička istraživanja, a tvornica je imala i program srednje tehničke škole koja je omogućavala izobrazbu i usavršavanje radnika. Od 1972. Ventilator djeluje u sastavu poduzeća Juvent, nastalog spajanjem sa zagrebačkom Jugomontažom. Godine 1977. Juvent se zajedno s još dvama zagrebačkim strojarskim montažnim poduzećima, Braćom Kavurić i Industromontažom (osnovanima 1950), udružio u SOUR Monting, koji se sastojao od triju radnih organizacija: → Montmontaže (sv. 3), Montprodukta i Montkemije. U razdoblju tranzicije s planske ekonomije na tržišnu 1990-ih te pretvorbe i privatizacije, Ventilator je prošao kroz različite faze, izgubio je dotadašnje tržište i smanjio broj zaposlenih. Danas nekoliko hrvatskih poduzeća u određenoj mjeri nastavljaju tradiciju konstrukcije, proizvodnje i montaže termoventilacijskih sustava i sustava otprašivanja (elektrofiltera i hibridnih filtera).


Ostali podatci
Što pročitati?

Z. Blažina: Tvornice radnicima. Zagreb, 1960., str. 119–121, 125.

Kao 250 kilometara dugačak vlak. Ventilator, 3(1960) 4, str. 12–13.

Svečanost u Ogulinu. Ventilator, 4(1961) 4, str. 5.

Osnivači smo Instituta za aerodinamička i termodinamička istraživanja. Ventilator, 4(1961) 4, str. 6.

Povodom 30-godišnjice osnutka »Ventilatora«. Ventilator, 5(1962) 1, str. 2.

Crvena Trešnjevka. Zagreb, 1982., str. 62, 72.

Ventilator d. d.

Tvornica ventilacijskih, termičkih, mlinskih i silosnih uređaja.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1932.
Prijašnji nazivi

Biro za projektiranje uređaja za ventilaciju, klimatizaciju i grijanje toplim zrakom (1932–46)

Ventilator (od 1946)


Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje