Objavljeno: .
Ažurirano: 11. svibnja 2023.

Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, sastavnica Akademije posvećena sustavnom istraživanju povijesti grada Zadra, južne Hrvatske i osobito sjevernodalmatinskog područja. Osnovan je 1954. u Zadru kao Institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU).

Naziv Zavoda prvi put je promijenjen 1961. u Institut za historijske i ekonomske nauke JAZU u Zadru, potom 1974. u Centar za znanstveni rad u Zadru te 1978. u Zavod za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije u Zadru. Od 1991., uspostavom RH, nosi današnji naziv. Prvi predsjednik Zavoda bio je akademik Antun Barac (1894−1955), a prvi direktor (ravnatelj) akademik Josip Badalić (1888−1985). Pomorska zbirka osnovana je u sastavu Zavoda 1958., a 1958−81. djelovao je i Restauratorski atelje, gdje su restaurirane mnoge crkvene i muzejske umjetnine. Zavod se bavi i izdavačkom djelatnosti: od 1954. izdaje godišnjak Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, objavio je velik broj monografija u seriji Djela, Posebna izdanja, Pomorski zbornik i Adriatic maritima, te je sudjelovao u pripremi osam svezaka publikacije Pomorski zbornik.

Pomorska zbirka Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru

Pomorska zbirka, osnovana 1958., javnosti je otvorena 1966. Utemeljitelj i prvi voditelj bio je direktor Zavoda Vjekoslav Maštarović (1913−1986), a u osnivanju je znatan doprinos dalo i Društvo za proučavanje i unaprjeđenje pomorstva Jugoslavije. Kronološkim je slijedom predstavljeno pomorstvo u prapovijesno i antičko doba, starohrvatsko pomorstvo, doba jedrenjaka te doba suvremenoga motornog brodarstva. Zbirku čini oko 400 eksponata, među kojima monoksilni čamac, rimska sidra (I−III. st.), starohrvatsko sidro iz X. st., model starohrvatskoga broda sagene (XX. st), brodski top iz XVI. st., terestrički i astronomski globus iz XVIII. i XIX. st., makete brodova, pomorske isprave i službene pomorske objave. Posebna spomen-soba posvećena je nesreći zadarskoga tankera Petar Zoranić (1960).


Ostali podatci
Mrežne poveznice

HAZU u Zadru, Pomorska zbirka

Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
Naslovnica godišnjaka Radovi Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, 2017.

Dio Akademije posvećen sustavnom istraživanju povijesti grada Zadra i njegove šire okolice, osnovan 1954. u Zadru kao Institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zadar
Godina osnutka
1954.
Prijašnji nazivi

Institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (1954–61)

Institut za historijske i ekonomske nauke Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU) u Zadru ( 1961–74)

Centar za znanstveni rad u Zadru (1974–78)

Zavod za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije u Zadru (1978–91)

Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru (od 1991)

Povezane ustanove

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje