Objavljeno: .
Ažurirano: 30. ožujka 2020.

ŽE-ČE, tvornica željeznih i čeličnih proizvoda osnovana 1945. u Karlovcu. Razvila se iz Tvornice limenih štednjaka, bravarske i željezne robe što ju je 1876. utemeljio slovenski poduzetnik i trgovac Ignac Jellenz (1833–1913). Jellenza je naslijedio sin Rudolf, a tvornica je 1921. postala dioničko društvo za proizvodnju bravarske i limene robe, žičanih čavala, žičanoga pletiva, postolarskih čavala i bodljikave žice, koje je zapošljavalo 135 radnika. Zbog gospodarske krize tvornica je zapala u novčane teškoće, pa ju je 1931. preuzeo norveški koncern O. Mustad & Søn A. S. Mustad je u Karlovac došao 1919. te preuzeo tvornicu biljnih ulja i sapuna Olea. Godine 1924. dopremio je strojeve iz matičnog poduzeća, kupio postrojenje za proizvodnju čavala od poduzeća Jurca i Tam iz Ptuja, osnovao Mustad – tvornicu čavala te željezne i čelične robe te 1925. s 30 radnika započeo proizvodnju potkivačkih čavala i metalnih proizvoda. Osim Jellenzove tvornice, 1931. preuzeo je i tvornicu Sava za proizvodnju potkovica iz Jesenica, 1934. postrojenje proizvođača potkovica iz Subotice, proizvodnju pribora za jelo karlovačkog poduzeća Lav i pogon za proizvodnju žlica Adolfa Schlesingera, a 1937. i 1938. postrojenje Tvornice žičane robe iz Velike Kikinde, tvornicu kovinskih proizvoda Metal iz Karlovca te tvornicu Morvaj, ostvarivši tako monopol u toj podgrani metalne industrije.

Tijekom II. svj. rata tvornica je radila pod novim nazivom Mustad, tvornica čavala i metalne robe, iako u manjem opsegu. Nakon 1945. konfiscirana je, a od njezinih postrojenja osnovana je tvornica željeznih i čeličnih proizvoda, isprva imena Tvornica željezne robe, a od 1951. ŽE-ČE. Proizvodnja se odvijala u četiri pogona koji su se nalazili u Ulici Vladka Mačeka, Tuškanovoj, Maloj Švarči te u Ozlju. Proizvodni pogon u Tuškanovoj ulici obuhvaćao je kovačnicu, odjele žarenja, tromlanja (glačanja), šiljenja, odmašćivanja i pakiranja te pomoćni odjel za remont strojeva i alatnicu u kojoj se izrađivao i održavao sitniji alat. Strojevi i oprema bili su početkom XX. st. pokretani elektromotorima Siemens-Schuckert iz 1904., te benzinskim motorom Slavica iz 1924., smještenima izvan proizvodne hale. Odjele i skladišta povezivala je uskotračna pruga, a naknadno je dograđeno i vanjsko dizalo za transport na više katove. Proizvodila se čelična i željezna roba široke potrošnje, klizni okovi, okovi za vrata i prozore, brave, aluminijski okovi, proizvodi od žice, čavli, a od kraja 1940-ih i tijekom 1950-ih i pribor za jelo. ŽE-ČE se bavio i projektiranjem, izradbom i održavanjem alata, specijalnih strojeva i specijalnih stolarskih proizvoda te ugradnjom specijalnih okova, a imao je i mrežu maloprodajnih trgovina u kojima je prodavao svoje proizvode.

Proizvodilo se do 13 000 t žičanih čavala, 1200 t potkivačkih čavala, više od milijun brava i 600 000 kvaka na godinu. Više od 70% proizvodnje potkivačkih čavala izvozilo se u SAD, zemlje Bliskog istoka i sjeverne Afrike. Broj zaposlenih se do pretvorbe kretao između 850 i 1000.

Kutija za potkivačke čavle, ŽE-ČE, 1945–55., Gradski muzej Karlovac

Kutija za potkivačke čavle, ŽE-ČE, 1945–55., Gradski muzej Karlovac

Iako je ŽE-ČE imao gotovo monopolni položaj u proizvodnji brava, okova i čavala u RH, zbog ratnih je zbivanja bila otežana nabava sirovina, smanjena proizvodnja i otežan plasman proizvoda, pa je 1992. bilo samo 634 zaposlenih te je njihov broj nastavio kontinuirano padati. Unatoč investicijskim programima razvoja i modernizacije proizvodnje, 2000. ŽE-ČE je objavio stečaj. Proizvodnju čavala, brava i okova otkupilo je poduzeće Reta te nastavilo proizvodnju s 90 zaposlenih, a proizvodnju potkivačkih čavala u Tuškanovoj preuzelo je novoosnovano poduzeće Potkivački čavli – Žeče, koje je 2005. obustavilo proizvodnju. Na prostoru pogona i upravne zgrade u Mačekovoj ulici otvoren je trgovačko-ugostiteljski i poslovni centar, a proizvodnja građevinskih okova preseljena je na Malu Švarču.


Ostali podatci
Što pročitati?

Karlovački leksikon. Karlovac–Zagreb, 2008., str. 240, 410–411, 649.

Karlovački proizvod za 5 kontinenata. Tvornica potkivačkih čavala Mustad, Karlovac. Karlovac, 2000., str. 36–37, 45–57, 70–75.

Izvješće o obavljenoj pretvorbi i privatizaciji društvenog poduzeća ŽEČE Karlovac. Republika Hrvatska, Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac, 2003., str. 2, 4–5, 18.

Mrežne poveznice

Virtualni muzej karlovačke industrije, ŽE-ČE

ŽE-ČE

Tvornica željeznih i čeličnih proizvoda osnovana 1945. u Karlovcu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Karlovac
Godina osnutka
1945.
Godina prestanka rada
2005.
Prijašnji nazivi

Tvornica željezne robe (1945–51)

ŽE-ČE (1951–2005)

Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Područje