Objavljeno: .
Ažurirano: 18. veljače 2022.

Abduli, Ramiz (Peć, Kosovo, 23. III. 1928 – Zagreb, 5. III. 1996), strojarski inženjer, stručnjak za sustave upravljanja naoružanjem.

Vojnu akademiju u Beogradu završio je 1947. te stupio u službu u JNA. U Zagrebu je 1954. završio Artiljerijsko-tehničku oficirsku školu, diplomirao je 1962. na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu (→ Fakultetu strojarstva i brodogradnje), magistrirao 1972. na Elektrotehničkom fakultetu (→ Fakultet elektrotehnike i računarstva) te doktorirao 1977. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje disertacijom Analiza i sinteza nelinearnog multivarijabilnog elektrohidrauličkog sistema automatskog upravljanja. Tijekom službe u JNA, u → Centru vojnotehničkih škola KoV JNA General armije Ivan Gošnjak u Zagrebu od 1962. bio je nastavnik Artiljerijskoga vojnoga učilišta, 1975–80. nastavnik i načelnik Tehničke vojne akademije, a 1980–89. načelnik Centra. Od 1970. bio je docent, od 1978. izvanredni profesor te od 1983. redoviti profesor. U čin pukovnika promaknut je 1970., u čin general-pukovnika 1986. Bio je predsjednik Savjeta za naučni rad Oružanih snaga SFRJ te pomoćnik saveznoga sekretara za narodnu obranu odgovoran za znanstvenoistraživački rad. Nakon umirovljenja 1990. surađivao je s Centrom za strateška istraživanja MORH-a (1992–96). Objavio je više znanstvenih i stručnih radova, posebice iz područja hidrauličkih servosustava i prijenosnika te sustava automatskoga upravljanja u naoružanju. Autor je djela Sistemi za automatsko upravljanje u vojnoj tehnici (1985) i Elektrohidraulički servosistemi (1986).


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Cvetković: Vojnotehnički fakultet 1979–1997. Beograd, 2009., str. 9., 17.

A. Nazor: Zapovjedni vrh JNA (siječanj 1990. – svibanj 1992.). Zagreb, 2011., str. 243., 283.

Abduli, Ramiz
Strojarski inženjer, stručnjak za sustave upravljanja naoružanjem.

Opći podatci
Ime
Abduli
Prezime
Ramiz
Mjesto i datum rođenja
Peć (Kosovo), 23. 03. 1928.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 05. 03. 1996.

Kategorije i područja