Objavljeno: .
Ažurirano: 15. listopada 2018.

Andrijanić, Mate (Bakar, 1783 – Bakar, 1845), pomorski kapetan i pedagog.

Početkom XIX. st., kada u Bakru nije bilo javnoga sustava pomorskog obrazovanja, kao jedan od učitelja nautike podučavao je buduće bakarske pomorce. Godine 1817. napisao je opsežan udžbenik o umijeću plovidbe Vještina plovidbe (L’arte di navigare), kojega se rukopis, velikoga formata, urešen raznobojnim slikama i stručnim crtežima, čuva u Gradskome muzeju u Bakru.


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

E. Palanović: ANDRIJANIĆ, MATE. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 141.

Andrijanić, Mate
Pomorski kapetan i pedagog.

Opći podatci
Ime
Mate
Prezime
Andrijanić
Mjesto i datum rođenja
Bakar, 1783.
Mjesto i datum smrti
Bakar, 1845.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje