Objavljeno: .
Ažurirano: 19. listopada 2018.

Anžek, Mario (Zagreb, 22. IX. 1945), elektrotehnički inženjer, stručnjak za transportnu telematiku i inteligentne transportne sustave.

Na Elektrotehničkome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1972., magistrirao 1985. te doktorirao 1996. disertacijom Informacijski model raspodijeljenog sustava upravljanja cestovnim prometom. Radio je u poduzeću Nikola Tesla u Zagrebu (danas Ericsson Nikola Tesla) 1972−97., u početku kao samostalni projektant, a potom direktor poslovnice prometnih sustava, tj. rukovoditelj projektiranja informacijskih sustava u prometu. Bio je ovlašteni projektant i direktor sektora u Peek Traffic Corporation u Houstonu (1997−2001). Od 2001. radio je na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, od 2006. kao redoviti profesor, a umirovljen je 2010. Predavao je kolegije Cestovna telematika, Telematička sučelja i Prijenosni mediji. Područja njegova znanstvenoga i stručnoga interesa su inteligentni transportni sustavi i transportna telematika. Glavni je urednik časopisa Promet – Traffic&Transportation od 2007. Od iste godine član je HATZ-a.

Anžek, Mario

Elektrotehnički inženjer, stručnjak za transportnu telematiku i inteligentne transportne sustave.

Opći podatci
Ime
Mario
Prezime
Anžek
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 22. 09. 1945.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Fakultet prometnih znanosti
Povezana poduzeća
Nikola Tesla, Zagreb

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje