Objavljeno: .
Ažurirano: 18. svibnja 2023.

Autobusni kolodvor Zagreb, prometno poduzeće osnovano 1961. u Zagrebu. Prvotno se nalazilo na prostoru Trga Josipa Langa, a na današnjoj lokaciji, omeđen Držićevom avenijom, te Branimirovom ulicom i Strojarskom cestom, nalazi se od 1962. Povezuje Zagreb s ostalim dijelovima Hrvatske te s europskim gradovima.

Zgrada Autobusnoga kolodvora Zagreb

Ukrcaj i iskrcaj putnika te prijam i otprema autobusa međugradskoga prometa prije njegova osnutka obavljali su se ispred hotela Esplanade u Mihanovićevoj ulici i na Trgu Josipa Langa, podno katedrale. U sklopu poslovnoga udruženja Transportkomerc ondje su se već djelomično obavljale kolodvorske djelatnosti. Prodaju putnih karata obavljali su većinom prijevoznici na unajmljenim prodajnim mjestima. Prometna služba djelovala je s tri prometnika i sedam putničkih blagajnika koji su radili na tri blagajne. Prometovalo je oko 100 autobusnih linija u odlasku i dolasku na dan. Kako tadašnje autobusno stajalište više nije zadovoljavalo prometne potrebe prijevoza putnika i prtljage, a nije se moglo proširiti jer za to nisu postojale ni urbanističke ni građevinske mogućnosti, potkraj 1961. osnovan je Autobusni kolodvor Zagreb kao poduzeće u izgradnji. Preseljenjem na sadašnju lokaciju sredinom 1962 (za II. svj. rata ondje se nalazio vojni logor) svi prijevoznici i korisnici autobusnih usluga ujedinjeni su na jednome mjestu. Organizirana je jedinstvena prometna služba u kojoj su radila četiri prometnika i šest putničkih blagajni s 18 blagajnika i organiziranom službom informacija. Gradnja današnjega autobusnoga kolodvora (prema projektu arhitekata Vojteha Ravnikara i Majde Kregar) počela je 1986., a otvoren je 1987. prigodom održavanja Univerzijade. Izgrađen je na površini od 24 880 m2, od toga površina putničke zgrade iznosi 16 828 m2. Ima 36 odlaznih i 10 dolaznih perona. Godine 2016. dnevni broj autobusa u odlasku i dolasku iznosio je oko 960. Prodaja karata obavlja se na 16 putničkih blagajni. Ima 65 parkirališnih mjesta za autobuse i 85 za automobile. Od 1986. poduzeće je djelovalo u sastavu tvrtke Zagrebački transporti, 1990. izdvojilo se u javno poduzeće i djelovalo samostalno. Od 1995. u vlasništvu je Grada Zagreba. Od 2006. djeluje kao podružnica u sastavu poduzeća Zagrebački holding. Godine 2016. imalo je 102 zaposlena.


Ostali podatci
Što pročitati?

Autobusni kolodvor Zagreb 1961. – 1971. Čakovec, 1971.

G. Štefančić, I. Presečki, S. Križanović: Autobusni kolodvori. Zagreb, 2015.

G. Štefančić, A. Presečki, I. Presečki, N. Sikirica, I. Zubić: Autobusni kolodvori u Hrvatskoj. Zagreb, 2018.

Autobusni kolodvor Zagreb

Prometno poduzeće osnovano 1961. u Zagrebu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1961.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje