Objavljeno: .
Ažurirano: 12. travnja 2022.

Štefančić, Gordana (Banja Luka, 18. VI. 1948 – Zagreb, 19. II. 2021), prometna inženjerka, stručnjakinja za prijevoz putnika u gradskome prometu.

Na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu diplomirala je 1985., magistrirala na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci (→ Pomorski fakultet u Rijeci) 1989. te doktorirala na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu 1993. disertacijom Model unapređenja tehnologije prometa kod autobusnih kolodvora (mentori I. Županović i I. Mavrin). Radila je u Autobusnome kolodvoru Zagreb (1969−86). Od 1986. predavala je na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, gdje je od 2003. redovita profesorica. Predavala je kolegije Tehnologija gradskog prometa I i II, Tehnološki modeli prijevoza putnika u gradovima, Prometno planiranje te Kolodvori i terminali. Suosnivačica je doktorskoga te znanstvenog i stručnoga magistarskog studija (1997), a 2005−06. osnovala je smjer Gradski promet na preddiplomskom i poslijediplomskome specijalističkom studiju te smjer Promet na diplomskome studiju. Bila je voditeljica Katedre za tehnologiju cestovnoga prometa (1998−2006) i Katedre za tehnologiju gradskoga prometa (2010−15), prodekanica (2000−04) te prva predstojnica Zavoda za gradski promet (2006−10). Umirovljena je 2015. Od 2009. predavala je u Centru za poslijediplomske studije u Zagrebu te na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina.

Bavi se problematikom terminala za prijevoz putnika te uvođenjem tehnologija za otklanjanje prometnih poremećaja u gradovima. Osmislila je parametre za kategorizaciju autobusnih kolodvora u RH. Autorica je udžbenika Tehnologija gradskog prometa I, II (2008., 2010), Autobusni kolodvori (s I. Presečkim i S. Križanovićem, 2015) i Autobusni kolodvori u Hrvatskoj (s A. i I. Presečkim, N. Sikiricom i I. Zubićem, 2018).

Štefančić, Gordana

Prometna inženjerka, stručnjakinja za prijevoz putnika u gradskome prometu.

Opći podatci
Ime
Gordana
Prezime
Štefančić
Mjesto i datum rođenja
Banja Luka (BiH), 18. 06. 1948.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 19. 02. 2021.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje