Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Bačić, Nikola (Dubrovnik, 1825 – Rijeka, 20. IV. 1884), brodovlasnik i pomorski gospodarstvenik.

Osnovao je veletrgovačko poduzeće u Rijeci, te kao vlasnik i suvlasnik 12 jedrenjaka duge plovidbe prevozio žito i drvo u luke Sredozemlja i sjeverne Europe. Bio je suvlasnikom prvoga riječkog parobroda duge plovidbe Liburno, izgrađenoga 1873. u tvornici Stabilimento tecnico fiumano (Riječki tehnički zavod, od 1953. → Torpedo), snage parnog stroja od 50 KS (37 kW), koji je prevozio teret po jadranskim i grčkim lukama. Havarija Liburna 1874. te loša organizacijska i komercijalna spremnost njegovih vlasnika uzrokovale su gašenje parobrodarstva u Rijeci. Bio je član uprave Riječke banke, te Trgovačke komore koju je predstavljao i u gradskoj komisiji za pitanja slobodne riječke luke.


Ostali podatci
Što pročitati?

R. F. Barbalić: Pokušaj osnutka prvog parobrodarskog društva na Rijeci. Problemi sjevernog Jadrana, Rijeka, 1963., 1, str. 403–428.

Iz arhive LZMK-a

R. F. Barbalić: BAČIĆ, NIKOLA. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 324.

Bačić, Nikola
Brodovlasnik i pomorski gospodarstvenik.

Opći podatci
Mjesto i datum rođenja
Dubrovnik, 1825.
Mjesto i datum smrti
Rijeka, 20. 04. 1884.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje