Objavljeno: .
Ažurirano: 25. listopada 2018.

Bačić, Vilim (Bacich, Willy A.) (Pula, 3. VII. 1896 – Beč, 17. VI. 1969), pomorski časnik, povjesničar i publicist.

Mornaričku akademiju u Rijeci završio je 1914. te službovao u austrougarskoj, potom u jugoslavenskoj mornarici kao zapovjednik ratnih brodova. Pravni fakultet završio je u Beogradu, a doktorat iz prava stekao 1928. u Zagrebu; 1927. završio je i Pomorsku vojnu akademiju u Parizu (École de guerre navale). Do početka II. svj. rata bio je ravnatelj Pomorske akademije u Dubrovniku. U doba NDH (1941–45) obnašao je niz dužnosti: bio je kapetan bojnoga broda Hrvatskoga domobranstva, nadstojnik Odsjeka za romanske zemlje, pročelnik Političkog odjela u Ministarstvu vanjskih poslova te voditelj Ureda za vezu NDH pri vrhovnom povjereniku u Operativnoj zoni Jadransko primorje u Trstu. Nakon sloma NDH živio je u Peruu. Autor je više povijesnih i pomorsko-povijesnih rasprava u časopisima (Mornarički glasnik, Almanah, Jadranska straža) te pravnih djela poput Uvoda u međunarodno pomorsko javno i ratno pravo (1933) i povijesnih studija Dubrovački brodari u doba procvata dubrovačkog pomorstva u XVI. vijeku (1941), Poviest Prvog svjetskog rata na Jadranu (1944), Der Kampf um die Ostküste der Adria. Eine geschichtliche Darstellung (1944).


Ostali podatci
Što pročitati?

Tko je tko u NDH. Zagreb, 1997., str. 17.

Bačić, Vilim
Pomorski časnik, povjesničar i publicist.

Opći podatci
Ime
Vilim (Willy)
Prezime
Bačić (Bachich)
Mjesto i datum rođenja
Pula, 03. 07. 1896.
Mjesto i datum smrti
Beč (Austrija), 17. 06. 1969.
Povezane udruge

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje