Objavljeno: .
Ažurirano: 15. listopada 2018.

Bakarčić, Josip (Draga kod Rijeke, 1796 − Rijeka, 5. II. 1864), veletrgovac i brodovlasnik.

Trgovinom se bavio od mladosti te je razvio veletrgovinu stokom kojom je dugo godina opskrbljivao riječko i tršćansko tržište. Nakon restauracije austrijske vlasti na području Rijeke i Hrvatskoga primorja, uključio se i u veletrgovinu žitom i drvom. Povezavši se s brodovlasnicima Vraniczany iz Senja, Medanić iz Kostrene, Tomac i Polić iz Kraljevice te Negovetić iz Mošćenica, postao je suvlasnikom nekoliko jedrenjaka duge plovidbe, a nekoliko njih veće tonaže dao je izgraditi vlastitim sredstvima. Prema podatcima pomorskih statistika 1850−64., bio je vlasnik ili suvlasnik 17 brodova duge plovidbe. Od 1860. bio je počasni švedski i norveški vicekonzul u Rijeci, a 1863. postao je član riječkoga gradskog predstavništva. Bio je jedan od osnivača te dugogodišnji član uprave riječke Narodne čitaonice.


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

R. F. Barbalić: BAKARČIĆ, JOSIP. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 359.

Bakarčić, Josip
Veletrgovac i brodovlasnik.

Opći podatci
Ime
Josip
Prezime
Bakarčić
Mjesto i datum rođenja
Draga kraj Rijeke, 1796.
Mjesto i datum smrti
Rijeka, 05. 02. 1864.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje