Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Barbalić, Radojica Fran (Pula, 21. IV. 1914 – Rijeka, 29. XI. 1994), pisac i pomorski povjesničar.

Studij prava završio je u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1959. Radio je u Ministarstvu narodnoga gospodarstva NDH u Zagrebu (1941–45), Inspektoratu pomorstva Vojne uprave JA u Rijeci (1945–47), lučkim kapetanijama u Rijeci (1947–66), Zadru (1966–68) i Puli (1968–72) te u Jadranskom institutu JAZU-a i Povijesno-pomorskome muzeju Hrvatskoga primorja u Rijeci do umirovljenja 1979. Pisao je prikaze o književnicima koji obrađuju motive mora i pomoraca, bavio se poviješću pomorstva i brodarstva te problemima nautičkoga turizma sjevernoga Jadrana. Bio je suradnik Pomorske enciklopedije LZ-a i mnogih publikacija. Važnija su mu djela Poškropjeni z morem. Anegdote o pomorcima (1970), Brodarstvo Istre u doba propadanja jedrenjaka i stvaranja parobrodarstva (1971), Ilustrirana povijest jadranskog pomorstva (s B. Kojićem, 1975).


Ostali podatci
Što pročitati?

I. Šišević: Dr. Radojica Barbalić. Naše more, 6(1959) 4–5, str. 238.

Iz arhive LZMK-a

M. Bolonić: BARBALIĆ, RADOJICA F. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 447–448.

Barbalić, Radojica Fran
Pisac i pomorski povjesničar.

Opći podatci
Ime
Radojica Fran
Prezime
Barbalić
Mjesto i datum rođenja
Pula, 21. 04. 1914.
Mjesto i datum smrti
Rijeka, 29. 11. 1994.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje