Objavljeno: .
Ažurirano: 18. veljače 2022.

Bartolić, Ljerka (Breza, BiH, 21. VIII. 1917 – Zagreb, 10. V. 2002), lingvistica i leksikografkinja.

Diplomirala je 1940. anglistiku na Filozofskome fakultetu u Zagrebu te do 1950. radila kao srednjoškolska profesorica. Na Tehničkome fakultetu u Zagrebu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) izabrana je u zvanja lektora (1950) te predavača engleskoga jezika (1961), a umirovljena je u zvanju višega predavača 1981. Predavala je i na zagrebačkom Elektrotehničkome fakultetu (→ Fakultet elektrotehnike i računarstva). Radove je objavljivala u zemlji i inozemstvu, a tijekom nastavničkoga djelovanja na obama tehničkim fakultetima objavila je devet udžbenika, odn. rječnika posebno sastavljenih za praćenje stručne literature na engleskome jeziku, ponajprije iz područja brodogradnje, zatim strojarstva i elektrotehnike. Bila je osnivačica, organizatorica i voditeljica Sekcije za stručne jezike Društva za primijenjenu lingvistiku SRH od 1979. Autorica je Englesko-hrvatskoga i hrvatsko-engleskoga rječnika brodogradnje, strojarstva i nuklearne tehnike (1991) te Englesko-hrvatskoga i hrvatsko-engleskoga strojarskoga rječnika energetskoga strojarstva i osnova strojarstva (1991).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 243.

Iz arhive LZMK-a

S. Šilović: BARTOLIĆ, LJERKA. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 487.

Bartolić, Ljerka
Lingvistica i leksikografkinja.

Opći podatci
Ime
Ljerka
Prezime
Bartolić
Mjesto i datum rođenja
Breza (BiH), 21. 08. 1917.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 10. 05. 2002.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje