Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Bendelja, Božo (Senj, 17. XI. 1913 – Sarajevo, 13. X. 1981), strojarski inženjer.

Gimnaziju je završio u Senju, a diplomirao je 1938. na Tehničkome fakultetu u Beogradu. Bio je inženjer u Vazduhoplovnoj bazi Rajlovac kraj Sarajeva (1939–41), glavni inženjer za plan u Glavnoj željezničkoj radioni u Sarajevu (1941–49), glavni tehnolog u poduzećima Krušik u Valjevu (1949–54) i Marko Orešković u Ličkom Osiku (1954–55), tehnički direktor Tvornice mašina i livnice Jelšingrad u Banjoj Luci (1956–57) te generalni direktor Fabrike vagona u Kraljevu (1957–60). Na sarajevskom Mašinskom fakultetu od 1963. bio je redoviti profesor te dekan (1965–69. i 1977–79). Bio je i prorektor Univerziteta u Sarajevu (1969–72).

Bavio se metaloprerađivačkom tehnologijom te pridonio njezinoj afirmaciji kao znanstvene discipline. Autor je i recenzent više udžbenika te znanstvenih i stručnih publikacija namijenjenih inženjerima, studentima i učenicima. Surađivao je s industrijskim pogonima te bio konzultant više projekata tvornica. Autor je Projekta specijalne vagonske dizalice (1947) te Projekta instalacije za rastapanje silumina (1951).


Ostali podatci
Što pročitati?

V. Doleček: U spomen Profesoru inž. Boži Bendelji (1913–1981). Senjski zbornik, 9(1981–82), str. 519–522.

Iz arhive LZMK-a

Z. Faj: BENDELJA, BOŽO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 636–637.

Bendelja, Božo
Strojarski inženjer.

Opći podatci
Ime
Božo
Prezime
Bendelja
Mjesto i datum rođenja
Senj, 17. 11. 1913.
Mjesto i datum smrti
Sarajevo (BiH), 13. 10. 1981.

Kategorije i područja