Objavljeno: .
Ažurirano: 25. listopada 2018.

Bogdan, Željko (Beograd, 15. X. 1949), strojarski inženjer, stručnjak za energetiku.

Diplomirao je 1973. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu, magistrirao 1980. na Sveučilištu Tohoku u Japanu, a doktorirao 1987. na FSB-u u Zagrebu disertacijom Analiza prijelaznih stanja u generatoru pare nuklearnih elektrana (mentor N. Afgan). Nakon završetka studija bio je voditelj gradilišta u poduzeću Monter-termo u Zagrebu (1973–75). Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje radio je od 1975., od 1997. kao redoviti profesor; umirovljen je 2015. Na FSB-u i Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu predavao je kolegije Generatori pare, Nuklearne elektrane, Termoenergetska postrojenja, Projektiranje energetskih postrojenja, Pretvorba i korištenje energije, Modeliranje izgaranja i zračenja topline te Razvoj suvremenih termoenergetskih postrojenja. Na zagrebačkom fakultetu obnašao je dužnosti prodekana za organizaciju i financijsko poslovanje (1994–96), voditelja Katedre za termoenergetska postrojenja (1993–2003) i predstojnika Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i ekologiju (2003–12). Redoviti je član HATZ-a od njegova osnutka 1998.

Bogdan, Željko
Strojarski inženjer, stručnjak za energetiku.

Opći podatci
Ime
Željko
Prezime
Bogdan
Mjesto i datum rođenja
Beograd (Srbija), 15. 10. 1949.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Fakultet strojarstva i brodogradnje

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje