Objavljeno: .
Ažurirano: 23. svibnja 2022.

Boncelj, Marko (Nürnberg, 29. V. 1913 – Zagreb, 15. III. 1988), strojarski i tekstilno-tehnološki inženjer, zaslužan za osnutak tekstilno-mehaničkoga smjera studija tekstilne tehnologije na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu.

Diplomirao je strojarstvo na Tehničkome fakultetu u Zagrebu 1936., a specijalizirao tekstilnu tehnologiju na Tehničkoj visokoj školi u Aachenu 1940. Godine 1936–38. bio je asistent na Tehničkome fakultetu u Zagrebu, potom je radio kao pogonski inženjer u predionici Litija i tvornici Tivar u Varaždinu. Nastavničku djelatnost nastavio je na Tekstilnom odjelu Obrtne škole u Zagrebu (1946) i u Tehničkoj tekstilnoj školi u Zagrebu (1955). Godine 1962. radio je kao pogonski inženjer i glavni tehnolog u tvornici Elka u Zagrebu, potom se zaposlio u Višoj tekstilnoj školi u Zagrebu. Od 1973. bio je izvanredni profesor Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu te jedan od osnivača i prvih nastavnika tekstilno-mehaničkoga smjera na studiju tekstilne tehnologije. Umirovljen je 1981. Bavio se problemima strojnoga parka u predionicama, metodama tehničke i tehnološke komparacije prelačkih strojeva, istraživanjem sirovina i tehnoloških procesa predenja. Autor je knjiga Kritička razmatranja glavnih problema čistionice pamuka i pripremanja celvlakna (1963) i Uloga udarača u predionici pamuka (1965).


Ostali podatci
Što pročitati?

Četrdeset godina tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu (1960. – 2000.) i deset godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta (1991. – 2001.). Zagreb, 2001., str. 91.

Iz arhive LZMK-a

Lj. Grlić: BONCELJ, MARKO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, 1989., str. 131-132.

Boncelj, Marko

Strojarski i tekstilno-tehnološki inženjer; zaslužan za osnutak tekstilno-mehaničkoga smjera na studiju tekstilne tehnologije na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu.

Opći podatci
Ime
Marko
Prezime
Boncelj
Mjesto i datum rođenja
Nürnberg (Njemačka), 29. 05. 1913.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 15. 03. 1988.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Područje