Objavljeno: .
Ažurirano: 28. studenoga 2018.

Bratanić, Marija (Maja) (Zagreb, 10. 7. 1950), jezikoslovka i anglistica, stručnjakinja za tehničku terminologiju.

Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu 1973. diplomirala je na studiju engleskoga i španjolskoga jezika i književnosti te doktorirala 1988. disertacijom Kultura i civilizacija u leksikografskoj metodologiji. U Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu radi od 1973., a u razdoblju 1992−94. bila mu je predstojnicom. Od 1996. zaposlena je na → Fakultetu prometnih znanosti, od 2002. u zvanju redovite profesorice. Osnovala je Katedru za engleski zrakoplovni jezik te razvila i predavala više kolegija za studente aeronautike i zračnoga prometa, unaprijedivši nastavu Engleskoga zrakoplovnog jezika. Od 2009. do kraja 2015. zaposlena je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao voditeljica Odjela za opće jezikoslovlje te glavna koordinatorica programa Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja – STRUNA.

Bila je voditeljicom terminološki usmjerenih projekata: Višejezično prometno i zrakoplovno nazivlje – od analize prema normi, Hrvatsko nazivlje za europske pojmove – terminološko terminografski okvir. Autorica je knjiga Rječnik i kultura (1991), Hrvatski čestotni rječnik (s M. Mogušem i M. Tadićem, 1999), Glosar Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica: englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski (s B. Tafra, 2002). Među ostalim, urednica je i redaktorica hrvatskog izdanja priručnika Aviation English Terms and Collocations (s A. Ostroški Anić i T. Radišićem, 2010).

Bratanić, Marija
Jezikoslovka i anglistica, stručnjakinja za tehničku terminologiju.

Opći podatci
Ime
Marija (Maja)
Prezime
Bratanić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 10. 07. 1950.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje