Objavljeno: .
Ažurirano: 17. listopada 2018.

Brlek, Veljko (Zagreb, 26. VIII. 1919 – Zagreb, 10. II. 1996), strojarski inženjer, termodinamičar i termotehničar.

Diplomirao je 1943. na Strojarskom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje), gdje je doktorirao 1972. disertacijom Ocjena valjanosti lijevih kružnih procesa u novom es-sustavu (mentor → M. Viličić). Na tom je fakultetu bio asistent u Zavodu za toplinu i hlađenje od 1946., redoviti profesor od 1970.; umirovljen je 1989. Obnašao je dužnosti prodekana (1970–72) i dekana (1972–74). Predavao je kolegije Kompresori, Termodinamika, Termotehnika, Tehnika hlađenja, Toplinski procesi i uređaji, Nauka o toplini. Znanstveno se bavio termokompresijskim sustavima i tehnikom hlađenja. Projektirao je više rashladnih postrojenja, toplinskih uređaja i aparata u prehrambenoj i kemijskoj industriji. Od 1976. radio je na projektu novih tipova velikih rashladnih kompresora te na regulaciji i automatizaciji rashladnih postrojenja. Dobitnik je Nagrade »Nikola Tesla« 1967.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1970., str. 220.

Iz arhive LZMK-a

T. Delibašić: BRLEK, VELJKO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, 1989., str. 335.

Brlek, Veljko

Strojarski inženjer, termodinamičar i termotehničar.

Opći podatci
Ime
Veljko
Prezime
Brlek
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 26. 08. 1919.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 10. 02. 1996.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje