Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Bujas, Ivo (Šibenik, 13. XII. 1924 – Zagreb, 10. VI. 1987), brodograđevni inženjer, stručnjak za brodsku propulziju.

Diplomirao je brodogradnju 1953. na Tehničkom fakultetu u Zagrebu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje; FSB). Od 1954. radio je u Brodarskom naučnom institutu u Zagrebu (→ Brodarski institut) na istraživanju propulzije brodova i projektiranju brodskih vijaka kao voditelj Odjela za propulziju (1957–62), Odjela za brodsku hidromehaniku (1963) i Odjela za kavitaciju i propelere (1963–77) te kao istraživač (1978–83). Sudjelovao je u gradnji i opremanju bazena za ispitivanje brodskih modela, nadzirao gradnju, opremanje i pokusni rad kavitacijskih tunela (1954–59). Boravio je 1963. na stručnom usavršavanju u institutu za brodsku hidrodinamiku (National Physical Laboratory – Ship Division) u Teddingtonu i Felthamu kraj Londona. Od 1965. radio je kao asistent na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu u Zagrebu (FSB), gdje je predavao kolegij Propulzija broda kao docent od 1969., odn. kao viši predavač od 1981. Uveo je i unaprijedio metode proračuna propulzije, čvrstoće i kavitacije brodskih vijaka. Projektirao je više od 250 tipova vijaka, među njima velik dio za brodove ratne mornarice te druge specijalne brodove.


Ostali podatci
Što pročitati?

In memoriam Ivo Bujas (1924–1987). Brodogradnja, 35(1987) 2–3, str. 134.

Iz arhive LZMK-a

T. Delibašić: BUJAS, IVO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, 1989., str. 451.

Bujas, Ivo
Brodograđevni inženjer, stručnjak za brodsku propulziju.

Opći podatci
Ime
Ivo
Prezime
Bujas
Mjesto i datum rođenja
Šibenik, 13. 12. 1924.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 10. 06. 1987.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje